Mere demokrati, mindre bureaukrati

Ni unge FDFere deltager i FDFs delegation når forkvinde for DUF, Christine Ravn Lund, til DUFs delegeretmøde lørdag den 3. december kan gøre status over sit første år i front.

01. Dec 2022
Rasmus Lind

Foto: Henrik Barfoed Larsen

DUFs delegeretmøde den 3. december markerer Christine Ravn Lunds første år som forkvinde for paraplyorganisationen, der blandt andet varetager interesser for FDF og spejderkorpsene. Hun tiltrådte som forkvinde ved delegeretmødet i 2021 efter to år som næstforkvinde, og her gør hun status over resultaterne på tværs af DUFs forskellige indsatser.

- Gennem det sidste år har jeg arbejdet for at styrke vores vigtige indsatser på tværs af forskellige områder. På ungeområdet har vi arbejdet for at øge trivslen blandt unge, på demokratiområdet har vi haft fokus på, hvilken konsekvenser det digitale demokrati har for vores demokrati i Danmark, og i forhold til den politiske interessevaretagelse har vi fået taget et ordentligt skridt ift. noget af det bureaukratiske bøvl, som foreninger har mødt hos bankerne, siger hun.

På årets delegeretmøde bliver retningen for årene 2022-2024 sat, når DUFs nye politiske mål bliver vedtaget.

- De politiske mål sætter retningen for DUFs arbejde. Her efter coronaen skal vi sikre frivillighedens vilkår og styrke kernedemokratiet. Vi arbejder også for at holde den kommende regering op på, at der skal findes løsninger for unges trivselsproblemer. Som samfund tager vi nogle gange demokratiet og frivilligheden for givet, men vi skal være bedre til at tale om værdien af det, siger Christine Ravn Lund.

Mindre bøvl med bankernes bureaukrati

På FDFs landsmøde midt i november kunne Christine Ravn Lund gå på talerstolen og sende en officiel hilsen fra DUF til FDF. Hun fornemmer, at kendskabet til DUF er blevet mere udbredt i FDF, efter at hun er blevet forkvinde.

Et af de konkrete resultater af hendes arbejde, som FDF-kredse og mange andre lokalforeninger vil komme til at mærke, er de nye retningslinjer til bankernes hvidvaskkontrol.

- Det har været et kæmpe arbejde at få hvidvaskvejledningen til bankerne på plads, for der har ikke altid være enighed med bankerne undervejs. Men på tværs af DUFs medlemsorganisationer har de her regler givet store problemer, så det har været indsatsen værd. Nu afventer vi, at bankerne begynder at bruge vejledningen, siger hun. 

Det nye i vejledningen er en ny risikoklassificering, hvor lokalforeninger, der eksempelvis er medlemmer af landsorganisationer og har en demokratisk opbygning, kan undgå at indsende så mange oplysninger som tidligere. Det vil sandsynligvis føre til mindre administration i forbindelse med eksempelvis kassererskift, og med tiden er forhåbningen, at det vil føre til mindre gebyrer, i takt med at bankernes tidsforbrug også bliver mindre.