Samarbejde med FDF har givet mere liv i kirken

Gennem knap to år har menighedsrådet i Solbjerg Kirke på Frederiksberg og en nystartet FDF-kreds været fælles om aktiviteter for FDF-børnene og temagudstjenester for hele sognet.

30. May 2023
Rasmus Lind

- - Denne artikel er oprindeligt bragt i Menighedsrådenes Blad, maj 2023 - -
 

Græsplæner og grønne områder omkring Solbjerg Kirke på Frederiksberg fyldes hver mandag aften af børn og voksne i blå skjorter – og i løbet af året danner kirkerummet også ramme om aktiviteterne.

En nystartet FDF-kreds har nemlig siden sommeren 2021 haft kirken som mødested og menighedsrådet som samarbejdspartner. Partnerskabet mellem FDF og kirken kom i stand, da to lokale FDFere engagerede sig i at give flere børn og unge oplevelser i naturen og et ståsted i livet gennem mødet med folkekirken.

- Da vi gik med overvejelser om at starte en ny FDF-kreds, tog vi som noget af det første kontakt til menighedsrådet i Solbjerg Kirke. Det var der praktiske grunde til, fordi vi manglede plads til at opbevare vores ting, men først og fremmest var vores ambition at indgå i et samarbejde om kirkens børn og unge-arbejde, siger kredsleder Daniel Bjerre Svendsen.

Samarbejdets første faser bar præg af et møde mellem to stærke kulturer. Flere gange i de første måneder opstod der behov for forventningsafstemning, og der dukkede knaster op, som skulle files til. Men fra begge sider var der tydelig vilje til at lykkes, og derfor ser Daniel Bjerre Svendsen positivt på FDF-kredsens relationer til præster og menighedsråd.

- Vi blev taget godt imod lige fra første samtale med menighedsrådets formand. Der var selvfølgelig nogle ting, eksempelvis aftaler om rengøringen, som vi skulle blive enige om, men det blev vi også. Nu hvor rammerne er på plads, er vi glade for at planlægge gudstjenester og andre arrangementer sammen med præsterne, siger han.

En stor glæde for kirken

Samarbejdet med FDF-kredsen har hjulpet kirken med at opfylde en målsætning om at øge kontakten til børn og familier i sognet.

- Ved valget i 2020 fik vi et helt nyt menighedsråd, som lægger stor vægt på at udvikle aktiviteterne for børn og familier. Det arbejde er blevet styrket, efter at FDFerne er kommet til, siger sognepræst Lars Danner Madsen.

Indtil videre har præsterne samarbejdet med FDF-kredsen om aktiviteter for FDF-børnene og temagudstjenester for hele sognet. FDFerne har blandt andet løst opgaver i kirken og fået hjælp af organisten til at spille på orgelet. Senest har de været fælles om at arrangere fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning.

Lars Danner Madsen er glad for at have FDF i kirken og ser frem mod at udvikle samarbejdet.

- Det er jo stadig et lidt nyt samarbejde, men jeg synes, det fungerer rigtig godt. Det har været en stor glæde for os i kirken, at FDF er kommet til. I løbet af det sidste år har vi været sammen om gudstjenester ved allehelgen, i forbindelse med julen og senest vores fastelavnsgudstjeneste, siger han.

Den nye FDF-kreds i Solbjerg Sogn på Frederiksberg kom til verden som en del af et landsdækkende projekt, hvor FDF etablerer nye folkekirkelige fællesskaber for børn og unge i samarbejde mellem menighedsråd og lokale ildsjæle.