Mere musik i FDF

Landsmødet vedtog at igangsætte et arbejde, der skal afdække, hvordan musikarbejdet kan boostes.

28. Nov 2022
Alberte Sander Jensen

Foto: Rieke Poppe

En stor begejstring for musik viste sig på landsmødet, hvor to af dagsordenspunkterne på forskellig vis handlede om netop musik. 

Det første punkt var et forslag om, at flere børn og unge skal møde FDF gennem musik. Forslaget blev motiveret fra talerstolen af Christina Gro Storm-Andersen, FDF Sundby, som sammen med de øvrige forslagsstillere ønsker, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan musikarbejde generelt kan boostes i FDF, så flere børn og unge kan møde FDF gennem musik. Herunder skal arbejdsgruppen initiere, at der afvikles et eller flere større events med sang og/eller musik som det primære fokus. Hun præsenterede forslaget med denne slagkraftige opfordring:

- Vi skal gøre noget NU. Vi skal i gang!

Med eller uden sang?

Blandt fortalerne for mere fokus på musik mente flere, at forslaget burde ændres til også at omfatte sang, fordi vi med March og Lejr har bred adgang til at synge, også selvom der ikke er ledere eller andre i kredsen, der kan spille et instrument. Dette førte til et ændringsforslag, som de oprindelige forslagsstillere dog ikke støttede.

Under afstemningen om ændringsforslaget blev stemningen i salen spændt. Mange holdt vejret, mens stemmerne blev talt op, og da den ene stemmeoptæller efter den anden råbte nærmest samme stemmeantal for og imod, blev der også smågrint over udviklingen. Ændringsforslaget endte med at falde med en forskel på bare seks stemmer, hvorefter det oprindelige forslag blev vedtaget med stort flertal.

Under præsentationen af forslaget nævnte Christina Gro Storm-Andersen også March og Lejr som noget, vi i FDF bør være stolte af.

- Sang og musik har en speciel plads i FDF. Vi udgiver hvert år en sangbog, det er der ikke andre der gør, sagde hun.

Og netop March og Lejr var temaet for det andet musikpunkt på landsmødedagsordenen. Der var nemlig stillet et forslag om kun at udgive March og Lejr hvert andet år, men forslaget faldt efter en debat, der både var omkring bæredygtighed, økonomi og talentudvikling for sangskrivere.