Modskonference med Disney og Kierkegaard

Teolog Christian Hjortkjær talte fredag på landslejrens modskonference Her fik de fremmødte indsigt i modsbegrebet og dets betydning for børn og unge.

09. Jul 2022
Morten Bergsøe, pressecenter på FDF Landslejr 2022

Foto: Amanda Hertz

FDFs arbejde med at indgyde mod i børn og unge kan synes som en vanskelig opgave. Fredag eftermiddag arrangerede landslejrens modsudvalg en konference om mod, hvor Christian Hjortkjær, teolog og lærer på Silkeborg Højskole, gav sit bud på, hvordan det kan lade sig gøre.

Christian Hjortkjær havde fundet inspiration til sit oplæg hos Søren Kierkegaard, i Disney-universet og i sin helt almindelige dagligdag.

- Mod er altid relativt i forhold til ens udgangspunkt. Mod er dér, hvor man bliver udfordret. Modet må komme indefra, og det er en mulighed, men ikke en selvfølgelighed, siger han.

Modets målestok er personlig

Som eksempel på, at mod skal vurderes individuelt fra person til person, brugte Christian Hjortkjær sin datter. Hun kan ikke finde mod til at klatre højt op i træer, men til gengæld tør hun stille sig op på en scene foran et publikum. Og så satte han eksemplet ind i en større filosofisk ramme:

- Søren Kierkegaard siger, at det gælder om at stå ene ved en andens hjælp. Og det menneske, man hjælper, må ikke opdage, at det bliver hjulpet. Vi har allesammen hjulpet hinanden med at finde fodfæste, ligesom vi alle er blevet hjulpet tidligere i livet, siger han.

Kierkegaards ord kan i følge Christian Hjortkjær omsættes til voksne FDF-lederes arbejde med børn og unge, når de hjælper dem til at turde udfordre sig selv og finde deres individuelle grænser.

- Det enkelte barn skal opfattes som et selvstændigt individ, som kræver at blive behandlet med udgangspunkt i dets egne muligheder og begrænsninger, siger han.

Fortiden følger med

Som afslutning på sit oplæg viste Christian Hjortkjær dét klip fra Løvernes konge, hvor Simba får at vide, at man ikke kan flygte fra fortiden, selvom minderne gør ondt. Pointen med klippet var, at fortiden præger os og sætter spor, som vi må forholde os til – og som spiller en stor rolle i grænserne for vores mod.

Med eksemplerne fra Søren Kierkegaard og Løvernes Konge åbnede Christian Hjortkær for en debat, hvor deltagerne til konferencen kunne udfordre modsbegrebet og finde inspiration til de enkelte kredses ugentlige aktiviteter.