Genbrug og gensyn: Muldtoiletterne vender tilbage på landslejren

Bæredygtigheden flytter ind på FDF Landslejr 2021.

01. Apr 2020
Landslejrudvalget

Dette var landslejrudvalgets aprilsnar 2020.

 

På weekendens møde blev landslejrudvalget enige om, at FDF Landslejr 2021 skal stå i bæredygtighedens tegn. Derfor har man valgt at genindføre de gamle muldtoiletter på landslejren. Dette gøres blandt andet på grund af et af landslejrens principper: Vi tager ansvar.

Fordelene bag dette skift er mange ifølge Majken Østergaard Frederiksen, naturvejleder i FDF og medlem af LLU, heriblandt:

 

  • At børn og unge lærer JBJ-princippet (Jord til Bord til Jord)
  • At muldtoiletter er langt mere energibesparende end de nye Godik-toiletter, der kører på elektricitet.
  • Mindre kørsel på Sletten betyder mindre CO2-udledning.

 

Majken Østergaard Frederiksen siger endvidere:

-Det er en gave til Sletten og lokalområdet! Slettens bestyrelse har sat fokus på naturforskønnelse, og her giver den gylle, som over 12.000 mennesker udleder, bare så god mening!

Landslejrudvalget har kontaktet FDFs centerchef, Peter Jeppesen, for at tilvejebringe de gamle kort over tankenes lokationer og kapacitet. 

-De gamle tanke er stadig gravet ned på Sletten, og hvad bedre gave kan der gives til Sletten end en masse muld? siger Peter Jeppesen.

For at få deltagerne på landslejren til at bidrage så meget som muligt vil Slettens andre toiletfaciliteter blive lukket af for brug. Ligeledes påbegyndes arbejdet med at konstruere permanente muldtoiletter rundt på Sletten. Dette sker uden om landslejrens budget og er resultatet af et samarbejde mellem landslejrudvalget og Friluftcenter Slettens bestyrelse