Mulighed for udbetaling fra medlemspuljen udvides

Hovedbestyrelsen (HB) stillede forslag om tilpasning af medlemspuljen. Forslaget blev vedtaget af landsmødet lørdag eftermiddag.

17. Nov 2018
Birgitte Troldtoft

Emil Gaarde fra FDFs hovedbestyrelse motiverede forslaget.

Her foto af stående klapsalver til FDFs afgående kasserer Allan Frank Walther

FOTO: Asbjørn Laurberg

Emil Gaarde (HB) fortalte, at færre kredse og færre medlemmer kan betyde et lavere tilskud fra DUF. Han kom med eksemplet, at hvis FDF kommer under 300 kredse eller 1.500 medlemmer, falder vores tilskud betragteligt - helt op mod en halv million årligt. Ønsket er nu at få mulighed for at hjælpe kredse økonomisk inden en eventuel kredsstart. Midler skal derfor fremadrettet kunne søges til både kredsstart og medlemsskabende aktiviteter. 

Lisbeth Nørmølle, kandidat til HB, kommenterede, at man kunne støtte kredse yderligere, inden de lukker, for at prøve at forhindre lukninger. Hun foreslog en ”kredsredningspakke”.

En støtte til kredse

Fra salen kom yderligere et par kommentarer:

- Tanken med pengene er, at penge der kommer fra kredse også skal gå til kredse. De skal ikke gå til lønkroner, sagde Erik Rasmussen, repræsentant for FDF F 1 Lindevang. 

Allan Frank Walther forklarer, at det handler ikke om, at pengene skal hives ind i driften, men at det er tid til, vi prioriterer dette område højt og får sat nogle lønnede medarbejdere på opgaven.

Dorte Fog fra FDF K 25 Brønshøj talte for kredsstartskonsulenter, selv om Emil Gaarde opklarede, at det ikke var tanken med ændringsforslaget.

Forslaget blev vedtaget.