Når kirken prikker FDF på skulderen

For Vibeke Samuelsen fra FDF Hadsund var det en opfordring fra den lokale kirke, der fik hende overbevist om, at hun skulle stille hun op til menighedsrådet.

13. Sep 2016
Mai Christensen

mener, at kirken for mange mennesker er blevet en scene, som ikke er en del af hverdagen.


FDF kan være med til afmystificere kirken. Man behøver jo ikke at være hellig for at komme i kirken, siger hun.


        Vibeke Samuelsen

Det var et ønske fra den lokale kirke om at have en FDFer i menighedsrådet og et prik på skulderen fra kredsens formand, der var med til at gøre udslaget for Vibeke Samuelsen fra FDF Hadsund: Nu stiller hun op til det lokale menighedsråd for første gang. For selvom tanken om en plads i menighedsrådet langt fra er ny for FDFeren fra FDF Hadsund, er det først nu hun er at finde på den opstillede liste. Det er hun i aften, når der er opstillingsmøder landet over. 

-Vi har en kirke, der er børne og ungdomsorienteret, som derfor ønskede en repræsentant direkte fra FDF. Præsten havde kontaktet FDF og spurgt, om vi ikke havde en, der kunne stille op, og så hev formanden fat i mig. Jeg havde jo tænkt tanken, så jeg var hurtig til at sige ja, fortæller Vibeke Samuelsen, der også sidder i bestyrelsen i FDF Hadsund. 

FDF som bindeled

At kirken vælger at henvende sig direkte til FDF er ifølge Vibeke Samuelsen kun naturligt. FDF kan nemlig være med til at bygge bro mellem kirken og de børn, der normalt ikke bruger kirken, mener hun.  

-FDF kan knytte børn og unge til kirken og gøre det mere interessant for dem at bruge kirken. Vores kirke gør allerede meget, men man kan jo udbygge det arbejde. I FDF er vi i kontakt med mange børn og forældre, der ikke kommer i kirken, og så kan vi jo vise, at kirken er et godt og spændende sted at komme, siger Vibeke Samuelsen.

Men selvom at kirken kan drage nytte af FDFs arbejde og erfaring med børn og unge, understreger FDFeren fra FDF Hadsund, at fordelen går begge veje. FDF kan nemlig også bruge kirken i arbejdet med børn og unge. 

-Fordelen går begge veje. FDF er en kristen organisation, så kirken kan hjælpe os med at gøre kristendommen interessant. Kirken kan give børnene blik for kirkens arbejde. Vi kan hjælpe hinanden med at fremme kirkens budskab, siger Vibeke Samuelsen. 

Menighedsrådsvalg

Den 13. september 2016 er der opstillingsmøder i de fleste sogne i Danmark.

Den 20. til 27. september kan der indleveres kandidatlister. 

Den 8. november er der menighedsrådsvalg.