Når vi besøger andre kredse, gror vi ikke fast

De sidste 20 år har FDF Esbjerg 2. Midtby dedikeret lederweekender til besøg hos andre kredse. For når man hører om andres erfaringer og lader sig inspirere, sikrer det udvikling i kredsen, lyder det fra kredslederen.

07. May 2019
Mai Christensen

I godt og vel 20 år har FDF Esbjerg 2 taget rundt til forskellige kredse for at blive inspireret.

- Det er en måde at udvikle sig på som kreds, fordi besøgene hos de andre kredse giver ideer og inspiration, vi kan bruge hos os selv. Selv om vi er en del af det samme landsforbund, er kredsene jo stadigvæk forskellige. Og det kan vi lære meget af.

Sådan fortæller kredsleder Peter Hundebøll om FDF Esbjerg 2. Midtby, der de sidste 20 år med jævne mellemrum har brugt lederweekender på at besøge andre kredse rundt omkring i hele landet. Sidst er det blevet til et smut omkring to kredse i Sydslesvig, FDF Toftlund og FDF Flensborg.

-Når vi besøger kredse, eller en kredsleder kommer og holder oplæg for os, bliver det tydeligt, hvor stor forskel der er på kredsene - selv om vi er en del af samme forbund. Men selv om vi er forskellige, viser besøgene også, at vi alle sammen sidder med mange af de samme ting. For eksempel kunne vi den her gang sparre og hjælpe hinanden med de nye retningslinjer for samværsregler, siger han.

Sikrer samarbejde på tværs

Når FDF Esbjerg 2. Midtby afholder lederweekend med indlagte kredsbesøg foregår det stort set altid efter samme opskrift: Samling fredag med musik og hygge, kredsbesøg om lørdagen og kirke og et kulturelt indslag om søndagen, for eksempel en tur på museum. Ifølge kredslederen er netop disse weekender en medvirkende årsag til, at kredsen hele tiden er i udvikling.

- Når vi besøger andre kredse giver det positiv energi i lederflokken og nytænkning til næste års sæsonplan. Det viser, at vi hele tiden er på vej og ikke gror fast. Vi overfører ikke de andre kredses ideer og fremgangsmåder direkte, men tager dem op på næste ledermøde og diskutere, hvordan det måske kan være noget for os, afslutter kredslederen.

I sidste omgang kredsbesøg gik turen blandt andet omkring FDF Toftlund og deres orange senior-rum.