Nu kan kredse opkræve kontingent via Event.It

FDF har nu åbnet yderligere for kommunikation mellem Carla og Flexbillet.

10. Feb 2017
Christina Gro Hansen

Foto: Rieke Poppe

FDF har i efteråret 2016 arbejdet på at videreudvikle en funktion til opkrævning af kontingent hos Flexminds, så den var skræddersyet til FDFs behov.

- Det er et stærkt værktøj til at aflaste en rigtig vigtig opgave og en betydelig arbejdsbyrde ude i kredsene, som vi nu har lagt i drift, siger FDFs administrationschef Morten Frouvne Vincentz. 

Prisen sænkes og fleksibilitet øges

FDFs kredse har i en årrække kunne benytte Carlas kontingentservice som har anvendt NETS betalingsservice. Her har opfølgning og udsendelse af rykkere ikke været muligt, hvilket en række kredse har efterspurgt.

- Med den nye kontingentservice vil alt være mailbaseret og betaling sker via Event.It, præcis som kredsene kender det fra håndtering af tilmeldinger, siger Morten Frouvne og han fortsætter:

- De ansvarlige i kredsen kan ved relativt få arbejdsgange udsende opkrævning til hele kredsen. Og opfølgning og rykkere klares også med få klik.

Når et kontingent er betalt opdateres betalingen automatisk på medlemmets betalingsside i Carla. - Også her fjernes en manuel arbejdsopgave. Det er godt for alle, slutter Morten Frouvne. 

Klargør Carla til kontingentopkrævning 

  1. Medlemsdata skal være opdateret (indmeldelser, udmeldelser mv.). Der skal være mindst én mailadresse registreret på hvert medlem, enten på stamkortet eller en kontaktperson med relation ’mor’ eller ’far’.
  2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en klasse – også ledere og andre voksne, der skal opkræves kontingent for.

 

Halvårlig kontingentopkrævning

For at et medlem udløser tipstilskud skal der være foretaget en personlig kontingentbetaling i kalenderåret. Al erfaring viser, at kredse med helårligt kontingent har flere medlemmer, der ikke udløser tilskud end kredse med hyppigere opkrævning.

Fremover tæller medlemmer med 3 måneders medlemskab i regnskabsåret med i opgørelsen til DUF, og dermed forværres denne tendens. Derfor anbefaler Landsforbundet på det kraftigste kredse at opkræve halvårligt kontingent med den nye fleksible løsning. 

 

Fakta om opkrævning via Event.It

Prisen pr. opkrævning er 3,38 kr, kredsen bestemmer selv om gebyret skal betales af betaleren.

Kredse får udbetalt indbetalte kontingenter, når opkrævningen slutter eller ved anmodning om en acontoudbetaling.

Kredsen fastsætter selv betalingsfrister og kontingentperiode mv.