Ny kredslederhåndbog er klar

FDF har fået en ny kredslederhåndbog, som skal inspirere nye og erfarne kredsledere til god kredsledelse.

14. Mar 2019
Mai Christensen

Med en ambition, en ny beskrivelse af kredslederens opgaver i kredsledervedtægten og ny viden om blandt andet fastholdelse af medlemmer, oplevede FDFs forbundssekretærer, at der var behov for at lave en ny håndbog for kredsledere. Det har nu resulteret i en håndbog, der gennem 15 kapitler kommer rundt om kredslederens opgaver: Fra FDFs formål over motivation af frivillige og til forældresamarbejde.

Kapitlerne er bygget op, så kredslederen både får ny viden, konkrete øvelser og en kommentar fra en kredsleder, som er særligt optaget af kapitlets emne. Sidst i bogen er et opslagsværk, hvor centrale FDF-begreber er forklaret.
- Vi har ønsket at udgive en håndbog, som både kan læses fra ende til anden af en ny kredsleder, men hvor det også er muligt at dykke ned i et emne, som har særlig interesse eller som er aktuelt for kredslederen lige her og nu. Derfor er der skåret lidt ned for teorien og op for inspiration til at arbejde med emnet i kredsen, fortæller forbundssekretær Heidi Bak Nielsen, som har været med til at samle håndbogen.

Kredslederhåndbogen uddeles af forbundssekretærerne til alle nye kredsledere i forbindelse med kredsledersamtalen.