Ny kredsundersøgelse skal sikre bedre hjælp til kredse

En ny kredsundersøgelse skal sikre kredse en bedre og mere målrettet understøttelse.

04. Mar 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

En ny kredsundersøgelse skal sikre bedre og mere målrettet understøttelse af FDFs kredse fra landsforbundet.

I årets første uger har alle kredse vanen tro indberettet medlemstal til forbundskontoret. Som noget nyt danner kredsens indberetning grundlag for et opfølgende spørgeskema, der sendes ud til alle kredsledere 8. marts. I spørgeskemaet er flere af kredsens egne medlemsdata nemlig integreret, og dermed får kredse mulighed for at kvalificere egne data med vigtige perspektiver og nuancer.

Kredsundersøgelsen er således en samlende betegnelse for den vanlige medlemstalanalyse og det opfølgende spørgeskema. Denne nye fremgangsmåde giver et bedre grundlag for at understøtte kredsene bedst muligt, forklarer udviklingschef i FDF Anna Buur Vistesen.  

- Kredsundersøgelsen har til formål at give landsforbundet bedre indblik i og forståelse for kredsenes liv og tilstand. Hvilke udfordringer gør sig gældende i den enkelte kreds og på tværs af kredse? Hvor ser kredsene selv udviklingspotentialer? Og hvordan kan vi som landsforbund bedst understøtte vejen derhen? Med dén viden kan vi i højere grad målrette hjælpen til kredsene, siger Anna Buur Vistesen.

Individualiserede spørgsmål

Undervejs i spørgeskemaet vil kredsledere møde spørgsmål om emner som fx lederfællesskab, uddannelse, samvær og FDFs strategi. Spørgsmålene vil variere alt efter, hvad kredsen har indberettet. Udviklingen i tallene kan nemlig være en indikator for, hvor kredsen står - hvad der går godt, og hvor der kan være behov for hjælp.

- Kredslederen får i spørgeskemaet mulighed for at reflektere over, på hvilke områder det går godt, og hvor kredsen oplever udfordringer. Spørgeskemaet er på den måde en direkte vej for den enkelte kreds til at række ud efter hjælp til fx at vende en udvikling eller søsætte initiativer i stedet for at stå alene med det, siger Anna Buur Vistesen og fortsætter:

- Det er grunden til, at vi har en fælles organisation. Vi er forbundne, og det er helt legitimt at række ud efter hjælp, uanset om den kommer fra andre gode frivillige eller fra organisationens ansatte.

Mønstre på tværs

Ved at svare på spørgeskemaet bidrager den enkelte kreds desuden til at opbygge en større fælles viden om tilstanden i landsforbundet bredt set. De mønstre, der tegner sig på tværs af besvarelserne, kan bruges til at målrette særlige indsatser inden for specifikke områder, fx FDFs udviklingsmål eller vores fælles strategi.

De resultater og mønstre, der giver mening samlet set for organisationen, gøres tilgængelige medio maj via en direkte mail til kredsbestyrelserne. Her vil man også kunne tilgå data om kredsens egne medlemstal.  

Der korrigeres i den efterfølgende databehandling for, at der i nogle kredse er flere kredsledere og dermed flere besvarelser.