Ny løsning for kontingentopkrævning fra Flexbillet

Kontingentopkrævningsløsning med mulighed for automatisk korttræk lanceres for kredse.

29. Jun 2019
Mia Fanefjord Hansen

FDF har lavet en ny aftale med Flexbillet, som bl.a. giver kredsene bedre og mere gennemskuelige priser samt en ny kontingentopkrævningsløsning med mulighed for automatisk korttræk.

Siden den tidligere betalingsserviceløsning blev udfaset for nogle år siden, har det været stærkt efterspurgt af kredsene, at medlemmerne eller deres forældre kan tillade et automatisk korttræk, så de ikke skal have kortet op af lommen, hver gang de skal betale kontingent. Derfor har det også været en prioritet for landsforbundet at få udviklet sådan en funktionalitet i systemet. Det automatiske korttræk er bygget ind i en helt ny kontingentopkrævningsløsning, der forventes at være klar fra midten af august 2019. Landsforbundet medfinansierer i den forbindelse en god introrabat på kontingentopkrævningsløsningen. Derfor skal kredsene kun betale de lovkrævede kortgebyrer for alle kontingentopkrævninger i hele den kommende FDF-sæson 2019-2020 (frem til 30. juni 2020).

 

Introrabatten kan benyttes under forudsætning af, at kredsen:

  • opkræver kontingent halvårligt
  • sørger for, at alle kredsens medlemmer, herunder også lederne, opkræves og betaler de landsmødebestemte min. 75 kr. pr. år
  • indberetter medlemmer rettidigt i Carla
  • årligt holder årsmøde og demokratiske valg til bestyrelsen iht. FDFs vedtægter
  • udarbejder og indsender regnskab til forbundskontoret rettidigt
  • opkræver kontingent via den helt nye kontingentopkrævningsløsning, der forventes klar fra midten af august 2019.

 

Mere gennemskuelige priser

I den nye aftale er priserne derudover blevet mere gennemskuelige: en arrangementstilmelding koster fra 1. juli 2019 3,75 kr. + kortgebyr. Det er som hidtil gratis at bruge systemet til tilmeldinger til gratisarrangementer. Efter 1. juli 2020 koster en kontingentopkrævning 2,50 kr. + kortgebyr. Dette er væsentligt under standardpriserne for andre kunder hos Flexbillet. FDFs kredse har samtidig fri adgang til support via mail eller telefon, og Flexbillet arbejder også løbende på at lave guides og vejledninger direkte til FDF-kredse.

 

Bygger videre på de gode erfaringer med Flexbillet

Landsforbundet har i et par år tilbudt kredsene en mulighed for at håndtere tilmeldinger til ture og lejre igennem Flexbillet. Det har også været muligt at opkræve kontingenter via Flexbillet, hvis blot Carla er opdateret med kredsens medlemmer. Samtidig har systemet sørget for selv at registrere kontingentbetalingerne i Carla, hvorfor opgaven med at opkræve kontingenter og efterfølgende at indberette medlemmer i Carla har været relativt nem for de kredse, der har benyttet Flexbillet. Dette er også tilbagemeldingerne fra flere af de op mod 100 kredse, der allerede benytter Flexbillet til deres kontingentopkrævninger. Samtidig oplever landsforbundet væsentligt færre fejl i indberetningerne fra de kredse, der benytter Flexbillet.

Det er nemt for kredsen at komme i gang med at bruge Flexbillet. Læs mere her.