Ny mulighed for kommunalt tilskud til sommeraktiviteter

Ny politisk aftale giver kredse mulighed for at få tilskud fra kommuner til afholdelsen af sommeraktiviteter.

11. Jun 2020
Mia Fanefjord Hansen

Regeringen og en række aftalepartier har i partnerskab med Kommunernes Landsforening indgået en politisk aftale om støtte til sommeraktiviteter for børn og unge. I aftalen fordeles 200 mio. kr. mellem kommunerne med henblik på at etablere et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge.

I aftalen kan foreninger som FDF på linje med øvrige civilsamfundsorganisationer og kulturinstitutioner samarbejde med kommunen om at udbyde aktiviteter for børn og unge over sommeren.

Kredse kan få tilskud

Aftalen er en god mulighed for kredse for at få økonomisk tilskud til sommeraktiviteter samt for at tilbyde flere børn og unge også uden for kredsen gode sommeroplevelser. Kredse opfordres til at afsøge muligheden for at etablere et samarbejde med kommunen. 

Midlerne bliver fordelt og prioriteret forskelligt fra kommune til kommune. Der er derfor ikke én klar vej til, hvordan kredse får del i midlerne, men et godt sted at starte vil være den lokale kultur- og fritidsforvaltning i kommunen.

Læs aftalen her