Ny rapport kortlægger motivation og barrierer for deltagelse i FDFs uddannelsestilbud

Rapporten er udformet af en arbejdsgruppe under FDFs uddannelsesforum og skal bidrage til at styrke FDFs uddannelsestilbud i fremtiden.

10. Mar 2021
Ida Sofie Kristensen

Foto: Rieke Poppe 

En arbejdsgruppe, nedsat af FDFs uddannelsesforum, har i løbet efteråret 2020 undersøgt, hvilke barrierer der kan stå i vejen for medlemmernes deltagelse i FDFs uddannelsestilbud.

Resultaterne er samlet i en rapport med en konklusion i fire hovedpunkter:

  • Motivation er betinget af alder
  • Tid er den væsentligste hindring for at deltage, og tid opfattes forskelligt af de forskellige målgrupper
  • Har man deltaget én gang, er der større sandsynlighed for, at man deltager igen
  • Kvaliteten af FDFs uddannelsestilbud opfattes generelt som høj

Ny viden kan styrke uddannelsestilbud 

Kort fortalt konkluderer rapporten, at det er forskelligt, hvad unge og voksne i FDF motiveres af, når det kommer til uddannelse, men at tid er den væsentligste hindring for deltagelse. De unge ser dog samtidig transporttiden til og fra kurserne som en del af den samlede kursustid, mens voksne i højere grad ser den som spildt tid.

Samtidigt ser det ud til, at det bliver nemmere at deltage på uddannelsestilbuddene, når først man har været med før. Samtidig er at kvaliteten af FDFs uddannelse i overvejende grad er høj, hvilket bidrager til folks lyst til at deltage. 

- Det har været et både spændende og vigtigt stykke arbejde, vi har været med til at udføre for uddannelsesforum, og vi håber at de pointer, vi har fundet, kan være med til at styrke FDFs uddannelsestilbud i fremtiden, siger Anne Kathrine Østerby Muldbjerg, som har været tovholder for arbejdsgruppen.