Ny udgave af FDFs lederuddannelse er klar til brug i kredsene

Med den seneste kredsforsendelse er en ny udgave af FDFs grundlæggende lederuddannelse landet hos kredsene

24. Feb 2021
Ida Sofie Kristensen 

Foto: Rieke Poppe. August 2020

Det seneste år har en arbejdsgruppe nedsat af FDFs uddannelsesforum arbejdet på at revidere og genskabe FDFs grundlæggende lederuddannelse.

Det er blevet til to nye dele, som begge tager udgangspunkt i det tidligere system, som bestod af Ung Leder 1, 2 og 3, Nye ledere-kursus og mesterlære. Det nye koncept samler de tidligere koncepter i “Oplæring i kredsen” og “Kursus for nye og kommende ledere”. Begge dele er for både nye voksne ledere og kommende unge ledere. På den måde bliver uddannelsen gjort mere enkel og lige til at bruge ude i kredsene. Herunder kan du læse mere om de to dele. Du kan også finde materialet online.

Oplæring i kredsen

Denne del af FDFs grundlæggende lederuddannelse foregå, som navnet antyder, i kredsen. Kredslederen har ansvaret for, at de nye og kommende ledere kommer igennem forløbet, men det er kredsens fælles opgave at lære nye og kommende ledere op i den kultur og arbejdsform, som kendetegner kredsen. Oplæringen består af 15 forskellige temaer, som alle nye og kommende ledere skal igennem. Med kredsforsendelsen følger en mappe med vejledninger til alle 15 temaer. Det er valgfrit, om kredsen vil bruge vejledningerne i mappen eller selv vil finde deres egne måder at arbejde med temaerne på.

Kursus for nye og kommende ledere

Denne del vil foregår på en kursusaften, som afholdes hvert halve år i alle landsdele. Det vil typisk være forbundssekretæren, som afholder kurset, og her får de nye og kommende ledere et bredere perspektiv på FDF og bliver introduceret til landsforbundet og det, som binder os sammen i FDF. På kurset bliver der også arbejdet med refleksion over den oplæring, som de nye og kommende ledere har gennemført indtil videre. Du kan se i kalenderen på FDF.dk, hvornår næste kursus bliver afholdt i nærheden af din kreds. 

Introduktion og sparring

Den 4. marts kl. 19-20.30 afholder arbejdsgruppen en introduktions- og sparringsaften, hvor alle interesserede kan deltage og høre mere om FDFs grundlæggende lederuddannelse. Her vil der også være mulighed for at dele gode råd og idéer til, hvordan materialet kan bruges.

Et fælles ståsted

“Med den nye udgave af FDFs grundlæggende lederuddannelse håber vi, at vi i fremtiden får hjulpet de nye og kommende ledere godt ind i arbejdet med at være ledere i FDF og dermed gør dem klar til opgaven med give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Samtidig håber vi, at materialet gør det mere overskueligt for kredsene at lære de nye og kommende ledere op, så de får en god start på deres tid som voksne i FDF” fortæller Jeppe Sølvberg Strauss, der har været tovholder for arbejdsgruppen.