Nye kanouddannelser i FDF

FDFs kanouddannelser er udvidet med "Turkanosikkerhedskursus og Turkanoinstruktør 1.

28. Apr 2017
Christina Gro Hansen

Foto: Christian Nesgaard

På landsmødet i november gav hovedbestyrelsen tilsagn om, at FDFs kanouddannelser skulle udvides til også at omfatte ”Turkanosikkerhedskursus” og ”Turkanoinstruktør 1”. Det er nu på plads, og kurserne vil fremover blive udbudt af landsforbundets Kanoarbejdsgruppe. 

”Turkanosikkerhedskursus” er et 8 timers kursus, der henvender sig til ledere, der vil sejle med møde i forbindelse med almindelig mødeaktivitet. 

Uddannede ”Turkanoinstruktør 2”-instruktører kan undervise på kurset, der kan gennemføres uafhængigt af landsforbundets kursusudbud. 

”Turkanoinstruktør 1”-kursus er et weekendkursus, der henvender sig ledere, der vil på kortere kanoture. Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau. 

FDFs regler for kanosejlads er uændrede. Du kan finde ”De 7 kanoregler” og læse om de forskellige kurser på FDFs hjemmeside. 

FDF har tilsluttet sig kanosamrådets regler for kanosejlads. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere.