Nye tider for FDFs medier

Nedlagte magasiner, nyt pilteudvalg, indsats for mere videoindhold til unge, flere digitale tilbud. 2022 har budt på store ændringer for FDFs medier, og udviklingen fortsætter i 2023. 

06. Jan 2023
Rasmus Lind

Udklip af skærmbillede fra TikTok

I løbet af 2022 er der sket store ændringer i FDFs medieudbud, og 2023 vil byde på mere nyt. Baggrunden for det ændrede medieudbud er en beslutning fra januar 2022, hvor hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en anbefaling til et fremtidigt medieudbud, og satte udgivelsen af magasinerne FLUX og BLUZ på pause for at frigøre tid og økonomi til udviklingsarbejdet.

Arbejdsgruppen var sammensat af repræsentanter fra FDFs redaktioner og hovedbestyrelsen samt øvrige FDFere med kommunikationsfaglig baggrund. Sofie Larsen, var hovedbestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen, og hun har store forventninger til udviklingen af FDFs medier.

- Vi igangsatte opdateringen af medieudbuddet, fordi vi ønsker, at flere frivillige inddrages i FDFs redaktionsarbejde. Personligt glæder jeg mig til, at flere seniorer får mulighed for at dele information, inspiration og identitet, når videoindhold tager over efter vores trykte magasiner. Og på de nye platforme kan vi også langt bedre nå de unge, der ikke er FDFere endnu, siger hun.

På baggrund af arbejdsgruppens anbefaling vedtog hovedbestyrelsen ændringerne på hovedbestyrelsesmødet i august, og de første tiltag er nu for alvor begyndt at tage form.

Videoindhold erstatter magasiner

BLUZ genopstår ikke efter udgivelsespausen, og redaktionen bag er opløst. Magasinet er blevet afløst af videoindhold på den populære app TikTok, hvor en gruppe unge siden sommer har gjort erfaringer med at formidle FDF-identitet med seniorvæbnere, seniorer og de tusindvis af andre, der kigger med.

- Med overgangen til videoindhold er FDF trådt ind i fremtiden. Vi har en forpligtelse til at være relevante for de unge, og det bliver vi, når vi møder dem på de platforme, de bruger i hverdagen, og når vi åbner for, at indholdet til de unge skabes af de unge, siger Anna Vistesen, udviklingschef i FDF.

En egentlig TikTok-redaktion med unge indholdsskabere og en redaktør er nu ved at tage form. Det forventes, at redaktionen udvides med flere indholdsskabere og en medredaktør i løbet af foråret.

Nyt pilteudvalg

Piltene vil mærke omlægningen af FDFs medieudbud, fordi FLUX også er blevet nedlagt efter at have været sat på pause. Fremadrettet vil et nyt pilteudvalg udvikle aktivitetsmaterialer og kommunikere en særlig pilteidentitet samt et tilhørsforhold i den nationale pilteflok via fysiske materialer og videoindhold på en YouTube-kanal dedikeret særligt til piltene.

- Ambitionen med pilteudvalget er, at det vil skabe sammenhæng mellem piltenes oplevelse af et fællesskab, hvor de kan spejle sig i andre, og de gode arrangementer, hvor de møder pilte fra andre kredse. Vi har tidligere haft pilteudvalg i FDF, men denne gang er vi særligt nysgerrige på at kombinere aktivitetstilbud og arrangementer med et digitalt medietilbud. Det er der kommet nye muligheder for i takt med udviklingen af digitale platforme for børn, siger Anna Vistesen.

Nedsættelsen af pilteudvalget er i gang, og de første materialer forventes udsendt i foråret 2023.

FDF LEDEREN i digital transformation

I mange år er medlemsmagasinet FDF LEDEREN blevet husstandsomdelt til alle ledere. En undersøgelse af FDFs medier foretaget af analysebureauet Wilke i foråret 2021 viste en kendskabsgrad til FDF LEDEREN på 95 % og heraf en læserandel på 93 %, og på den baggrund anbefalede arbejdsgruppen at fortsætte udgivelsen som hidtil.

At FDF LEDEREN fortsat udgives, betyder imidlertid ikke, at alt fortsætter uændret. Der var i arbejdsgruppen stor opmærksomhed på, at også den voksne målgruppe – om end i mindre omfang end blandt de unge – efterspørger mere digitalt indhold. I løbet af 2023 vil redaktionen bag FDF LEDEREN derfor påbegynde en transformation af magasinet mod nye formater, som dels vil imødekomme det digitale behov, og dels åbner mulighed for artikler i lange formater uden den lange produktionstid og faste udgivelsesfrekvens.

Udover disse nyt tiltag arbejdes der sideløbende på nye platforme til FDFs videomateriale, ændringer i målgrupper og indholdskoncepter på tværs af FDFs nuværende sociale medier samt en større opdatering af FDF.dk.