Valg af FDF-skjold

FDF fik for tre år siden en ny designguide, hvor blandt andet FDF-skjoldet har ændret karakter, så det gør sig bedre på tryk. Det gamle skjold bruges dog stadig enkelte steder.

20. Nov 2016
Lene Skovsted
FOTO: Rieke Poppe

FDF Landsdel 6 har stillet forslag om, at hovedbestyrelsen får bemyndigelse til at træffe en endegyldig beslutning om, hvilket af de to nuværende skjolde, der fremover skal anvendes i alle sammenhænge i FDF. Det skjold, der fravælges skal udfases frem mod næste landsmøde.

Iben Nielsen fra hovedbestyrelsen støttede forslaget og intentionerne, men pegede på, at det er lidt problematisk at sætte tidsfrist på udfasningen. Hovedbestyrelsen understregede også, at både de og 55⁰ Nord er i fuld gang med arbejdet.

Erik Rasmussen fra FDF F 1 gik på talerstolen og manede til besindighed. Skjoldet er blevet ændret mange gange før, og vi klarer det nok igen, mente han. Til gengæld løftede han en pegefinger mod de FDFere, der endnu ikke har udfaset den tidligere forbundsskjorte – dét er en sag, der er værd at bruge energi på.

Emil Gaarde fra K 19 Vanløse foreslog en ændring, hvor den sidste linje, der fastlægger, at det fravalgte skjold skal udfases frem mod næste landsmøde, slettes.

Ændringsforslaget blev vedtaget, men det endelige forslag faldt.