Nyt materiale til sæsonplanlægning klar

Et nyt materiale, om sæsonplanlægning, med fokus på sammenhæng, det gode møde, aktiviteter og kommunikation er klar til brug

21. Jul 2020

Som en af handlingerne til delmålet "Det gode møde" i udviklingsmålet "Fællesskab og relationer" er et nyt materiale til sæsonplanlægning ny klar til brug.

Materialet tager udgangspunkt i fire kerneområder som danner rammen om "Den gode sæson":
- Sammenhæng
- Det gode møde
- Aktiviteter
- Kommunikation

Netop den sammensætning har været kernen i udviklingen af materialet.

"Vi har villet skabe et materiale som flytter lidt rundt på det fokus vi oplever mange ledere har sig når de planlægger deres sæson. Vores indtryk er at mange tager udgangspunkt i, hvad der er gode, sjove, velkendte, nye, spændende eller bare gakkede aktiviteter. Det udgangspunkt er også vigtigt langt hen af vejen, men møderne kommer for nemt til at være sårbare og uden sammenhæng og udvikling, hvis ikke det bliver tænkt ind fra starten. Ud fra fastholdelsesrapporten fra 2018 kan vi se at flere børn og unge efterspørger mening og sammenhæng i FDF-møderne så de bliver mere end bare sjove og alsidige." fortæller forbundssekretær Jeppe Sølvberg Strauss.

Materialet bruges i fire faser, som hver bygger på et af de fire kerneområder i materialet, hvor brugerne af materialet, vil skulle træffe valg, drøfte spørgsmål og sætte ord på mange af de tanker, som lægger til grund for en god sæsonplanlægning.

Der arbejdes for tiden på at finde en god distributionsform til materialet, så det kan komme ud til alle kredse i løbet af efteråret. Indtil da kan materialet findes herunder til brug digitalt eller som selv-print. På siden er også flere inspirationsmaterialer til kommunikation til forældre.