Nyt puslingenetværk for kredse skydes i gang - vær med! 

Et nyt puslingenetværk for kredse skal inspirere til oprettelsen af flere puslingeklasser i FDF – og klæde ledere vidensmæssigt på til at skabe gode rammer for kredsens yngste. 

16. Feb 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

I et helt nyt nationalt netværksfællesskab kan kredse blive inspireret til at starte nyt puslingearbejde. Netværket kickstartes med et webinar i Lederklubben 24. februar, og alle ledere med interesse for puslingearbejde kan være med – uanset om de efterfølgende ønsker at fortsætte i netværket.

Formålet med netværket er, at flere kredse sætter gang i puslingearbejde ved fx at starte nye klasser, opdele puslinge- og tumlingearbejdet eller sikre en god overgang fra familie-FDF. Der vil i netværket blive delt viden fra landsforbundets undersøgelser på området, samtidig med at ledere fra forskellige kredse kan sparre med hinanden om puslingearbejdet. 

- Med netværket kan flere kredse få information om og inspiration til at starte nye puslingeklasser - og skabe de bedst mulige rammer for de yngste medlemmer. Det er afgørende, at vi skaber flere indgange til FDFs fællesskab for børn i puslingealderen, så flere fra en tidlig alder oplever det ståsted, FDF giver, siger udviklingschef i FDF Anna Buur Vistesen.

Flere af de yngste

På seneste landsmøde besluttede FDFs kredse at arbejde for at invitere flere børn, unge og voksne med i fællesskabet og samtidig arbejde for at fastholde nuværende medlemmer længere. Tidligere analyser af medlemsudviklingen har vist, at FDFs medlemsfald primært skyldes et for lille optag af de yngste medlemmer. Derfor er det også særligt relevant med strategiske indsatser, der sigter mod øget optag i denne målgruppe. Netværket skal skabe et rum for at dele erfaringer og udfordringer samt øge vores fælles viden om indsatser over for puslingemålgruppen, der virker godt.

Netværket er fx relevant for kredse, der:

  • ikke har en puslingeklasse, men er nysgerrige ift. at starte en.
  • oplever at det er svært at rekruttere og fastholde puslinge.
  • ønsker at tænke kredsens eksisterende puslingearbejde ind i en ny ramme.
  • har et velfungerende puslingearbejde, og som ønsker at dele viden og inspirere andre.

Kickstartes i Lederklubben 24. februar

Første møde i det nye netværk er Lederklubbens webinar 24. februar kl. 19-21. Her vil kredse blive præsenteret for den undersøgelse om barrierer for det gode puslingearbejde, der blev lavet i efteråret, samt undersøgelsen om, hvordan børnefamilier vælger fritidsaktiviteter. På tre efterfølgende online netværksmøder i marts og april arbejder vi sammen om at omsætte vores fælles viden om puslingearbejde til kredsenes egen virkelighed ud fra følgende tematikker:

  • 15. marts: Kredsens ressourcer og puslingearbejde
  • 5. april: Puslingeforældre som særlig målgruppe
  • 26. april: Perspektiver og muligheder