Fortolkning, forenkling og fornyelse: FDF har vedtaget et nyt værdigrundlag

FDF har på anden dagen af landsmødet fået et nyt værdigrundlag, der skal skabe sammenhæng mellem formål, ambition og værdier.

19. Nov 2016
Lene Skovsted
Iben Nielsen fra FDFs hovedbestyrelse fortæller om forslaget, der skal skabe sammenhæng mellem FDFs formål, ambition og værdier. FOTO: Thomas Heie Nielsen.

Det er 18 år siden, landsmødet sidst tog stilling til FDFs værdier. Og de holder egentlig stadig. Derfor er der heller ikke tale om en revolution.

- Vi fik en opgave med hjem for to år siden, og vi har med forslaget forsøgt at bygge bro mellem formål, ambition og værdier, forklarede Iben Nielsen, der er medlem af hovedbestyrelsen og en af forfatterne bag det nye forslag og fortsætter: - Man kan sige, at formålet er vores mission – altså vores eksistensgrundlag, ambitionen sætter retningen for vores arbejde og værdierne er vores fundament – her forklarer vi, hvordan vi arbejder i FDF.

Sprogligt er der også sket en fornyelse. Forslaget rammer en tone, der passer bedre til FDF. Eksempelvis har ordet modstandskraft fundet vej til værdierne og erstatter robusthed, der efterhånden klinger lidt for meget af konkurrencestat og målbar færdighed.

Leg, legende tilgang eller playful – hvad i alverden er forskellen?

Landsmødet tog rigtig godt imod hovedbestyrelsens forslag. - Det er knivskarpt arbejde, sagde Dorte Fog fra FDF K25 Brønshøj og roste det for at fange essensen i ambitionen og det arbejde, der hver uge folder sig ud i kredsarbejdet.

Enkelte ændringsforslag fandt dog vej til dirigenterne. "Vi mener, at kristendommen er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker” blev til ”Kristendommen er vores udgangspunkt og sætter os i sammenhæng med andre mennesker.”

I FDF bliver man ikke til noget, man bliver til nogen. Sætningen er allerede blevet lidt af en ørehænger i FDF-landskabet. I værdigrundlaget er det ændret til: I FDF er det vigtigere at blive til nogen, end at blive til noget, bl.a. fordi FDF K27 påpegede, at det er en lidt underlig konstruktion, når man i et værdigrundlag forklarer, hvad man ikke er.

En helt særlig debat udfoldede sig om ordet leg. Her var svaret fra hovedbestyrelsen klar. I FDF leger vi for legens skyld, og legen kan noget i kraft af sig selv. Vi er ikke på udkig efter de færdigheder og kompetencer, legen resulterer i. Det har vi vedtaget gennem ambitionen. Derfor skal vi også i værdigrundlaget være tro mod den linje, vi har lagt og ikke devaluere den. En legende tilgang indikerer, at vi vil have mere ud af det end legen i sig selv. Indtil vi har fundet et bedre ord bruger vi ordet leg som en bred definition af det særligt FDFske.

Landsmødet var enig med hovedbestyrelsen og besluttede at beholde den oprindelige tekst i forslaget.

Det nye værdigrundlag blev vedtaget med et bragende flertal. Tre stemte imod.