En lille kreds med et stort fællesskab

Med ønsket om at tiltrække flere medlemmer afholdt FDF Odense 3 i januar en udviklingsdag, hvor lederne blev skarpe på kredsens fortælling.

10. Mar 2022
Stina Lykke Hyllested Volf

Foto: FDF Odense 3. kreds

FDF Odense 3 har en god og stabil lederflok, men ønsker grundlæggende flere børn at lave FDF for. Ønsket om at tiltrække flere medlemmer var baggrunden for, at kredsen i januar afholdt en udviklingsdag, hvor lederne arbejdede med at skærpe kredsens fortælling. For hvilke ord om kredsen er det, børn og ledere fortæller videre til andre? Hvad er fortællingen om FDF Odense 3?

- Vi havde i bestyrelsen en fælles oplevelse af, at vi står godt økonomisk, havde gode faciliteter og med flere nye ledere. Men også, at vi ikke i nyere tid havde talt sammen om kredsens retning eller ambitioner, f.eks. angående antallet af medlemmer, forklarer bestyrelsesmedlem Martin Bo Hermansen.

Plads til alle og udelivet er vigtigt

Forud for udviklingsdagen lavede Martin Bo Hermansen en aftale med forbundssekretær Henriette Sejr Løgstrup om at komme forbi for sammen med lederne at arbejde med kredsens fortælling.

Ledere og bestyrelse i FDF Odense 3 var samlet, hvor Henriette indledningsvist udfoldede FDFs store fortælling, hvor formål, pædagogik og ambition blev inddraget. Dette blev brugt som videre afsæt for at arbejde med kredsens egen fortælling, som kunne indsnævres ved hjælp af flere trin.

Første del gik med, at hver deltager på en post-it skulle skrive gode oplevelser med FDF, eller hvorfor de egentlig var aktive som ledere.

Denne del var med til at tydeliggøre for lederne, hvad det er ved FDF, der giver dem værdi, og hvad der giver værdi for andre. Svarene var bredt fordelt, og det stod klart, at det er forskelligt fra leder til leder, hvad der driver og motiverer. Nogle er engagerede, fordi det gør noget for dem selv, for andre lå motivationen i at gøre noget for andre. For andre igen trak det gode sammenhold blandt lederne eller gode lejrture.

Bagefter blev de forskellige post-its samlet i grupper, så kredsen kunne komme tættere på kredsens fortælling. Det vidste sig, at lederne lagde vægt på, at kredsen er en lille kreds, hvor der er plads til alle, og hvor udelivet og naturen er i højsædet. Det er altså de gode relationer samt leg og et godt udeliv, der er de store mærkesager i kredsen.

Det er vigtigt at kunne fortælle den samme fortælling, når flere skal inviteres med i fællesskabet. Det er de overordnede emner, der skal bruges til at udvikle PR-materiale til skoler og institutioner og til at tydeliggøre fortællingen på kredsens facebookside.

Drømmen bygget i Lego

Dagen gik også med at drømme om, hvad det næste trin skulle være, for at kredsen kunne få flere medlemmer i kredsen. Sammen med Henriette Sejr Løgstrup gennemførte de en øvelse, der involverede seks stablede duploklodser:

På den øverste klods skulle lederne skrive den drøm, de har for kredsen. I FDF Odense 3 var det at få mere gang i deres PR. På de fem klodser nedenunder skulle de skrive vejen dertil, så der kunne sættes handling på drømmen.

- Vi blev meget hurtigt enige om to indsatser, fortæller Martin Bo Hermansen og fortsætter:

- At styrke vores PR-materiale, som vi kan bruge til de arrangementer, vi allerede er en naturlig del af i vores lokalområde. Og at sætte konkrete mål for, hvor mange medlemmer vi vil være inden for to år.

Til sidst udfyldte lederne en planche med de to store mål og trædesten til, hvordan og hvornår kredsen kommer i mål, og hvem der skal gøre hvad.

Fælles retning

Flere af lederne har været i kredsen i mange år, men de har ikke før drøftet, hvorfor de egentlig var der, eller hvad FDF Odense 3 kan. Det er med til at give et bedre overblik, men også en fælleshed om, hvad kredsen vil.

Lederne kom i fællesskab frem til, at de er en lille kreds, og at de ikke nødvendigvis ønsker at blive en kreds med 100 medlemmer. Det kunne være rart at have 50 børn frem for 30, men det er den fælles retning, der er mest afgørende: At de er en lille kreds, hvor der er plads til relationerne.

 

Ønsker I også at arbejde med fortællingen i jeres kreds? Så brug eventuelt nedenstående fortælleværktøj på et ledermøde eller en udviklingsdag i kredsen.

 

Herunder er en række billeder og plancher fra udviklingsdagen i FDF Odense 3. kreds:

Undervejs arbejdede lederne med værktøjet 'Six Bricks' - seks stablede duploklodser, der viser vejen til kredsens mål.