Arbejdet for at forbedre økonomien for FDFs hovedkontor er skudt i gang

FDFs hovedbestyrelse har nedsat den arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for en bedre økonomi for FDFs hovedkontor.  

10. Mar 2021
Mia Fanefjord Hansen

På landsmødet i november gav FDFs kredse hovedbestyrelsen en opgave i form af vedtagelsen: “Landsmødet giver hovedbestyrelsen mandat til udlejning eller salg af Rysensteen efter forudgående grundige undersøgelser i samarbejde med et bredt funderet udvalg af frivillige fra kredse, udvalg og HB."

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som i slutningen af februar har afholdt sit første møde. Arbejdsgruppen, som fortsat er på udkig efter sit sidste medlem, består pt. af: 

  • Søren Rejkjær Svendsen, formand for arbejdsgruppen og medlem af hovedbestyrelsen, FDF Skovlunde
  • Christian Bjerre, medlem af hovedbestyrelsen, FDF Isenvad
  • Brian Videbæk, FDF Frederikssund
  • Christian Cannon, FDF Mørkhøj
  • Diana Hansen, FDF K 2
  • Peter Jeppesen, centerchef

To spor

På mødet drøftede arbejdsgruppen kommissoriet og tog hul på den forestående opgave ved at igangsætte følgende to spor:

 

1. Rysensteens økonomi og potentiale

Sporet indbefatter nærmere undersøgelser af Rysensteens nuværende økonomi samt et arbejde med at skabe overblik over, hvilke dele af de nuværende udgifter som knytter sig til hhv. drift af forbundskontor, udlejningsvirksomhed og FDF-aktiviteter i huset. I dette spor afdækkes også, hvilket potentiale Rysensteen har i sin nuværende form.

2. Inddragelse og kommunikation

I dette spor vil arbejdsgruppen indsamle relevante og vigtige input fra alle dele af FDF med henblik på at skabe et bredt overblik over, hvilket realistisk behov kredse, udvalg, landsdele, landsforbund etc. har i forbindelse med et facilitetstilbud – uagtet om dette er på Rysensteen eller et andet sted. Dette spor skal også arbejde med den kommunikationsplan, som skal udfærdiges i henhold til arbejdsgruppens kommissorium. 

Input fra hele FDF

Arbejdsgruppens formand, hovedbestyrelsesmedlem Søren Rejkjær Svendsen, glæder sig over, at arbejdsgruppen nu er samlet, så arbejdet kan begynde:

- Vi ser i arbejdsgruppen frem til at afdække forskellige muligheder for at sikre en bedre økonomi for FDFs hovedkontor. Input fra alle dele af FDF skal undervejs give os et klarere billede af de behov, kredse, udvalg, landsdele og landsforbund har til et facilitetstilbud, siger Søren Rejkjær Svendsen.

Senere i forløbet skal arbejdsgruppen udarbejde scenariebeskrivelser af en hel række scenarier. Mange scenarier findes allerede i kommissoriet, men flere føjes til, efterhånden som arbejdsgruppen får input fra det øvrige FDF i spor 2.