Medlemspuljen støtter initiativer i kredse og landsdele

Kredse og landsdele kan gennem medlemspuljen søge midler til medlemsfremmende initiativer.

10. Sep 2021
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

Et åbent møde for alle byens børn, legestationer til den lokale byfest, en trykt folder der vækker nysgerrighed hos forældre eller et nyt samarbejde med skolen. Kredse og landsdele har gennem FDFs medlemspulje god mulighed for at søge støtte til medlemsfremmende initiativer. 

Medlemspuljen støtter initiativer, der i tråd med FDFs overordnede strategi medvirker til, at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted.

- Med midlerne fra medlemspuljen kan vi hjælpe de mange gode initiativer på vej i kredse og landsdele, der skal være med til at sikre, at endnu flere bliver en del af FDFs fællesskab, siger FDFs udviklingschef, Anna Buur Vistesen.

Vidde rammer for støtte

Rammerne for at få bevilget midler gennem puljen er ganske vidde, og derfor kan mange forskelligartede projekter og initiativer i kredse og landsdele opnå støtte. Initiativerne skal knytte sig til temaerne i FDFs udviklingsmål "Tiltrække og fastholde flere" samt "Kredsen fortæller FDF".

  • Under temaet Tiltrække og fastholde flere børn og unge kan der søges støtte til initiativer, hvor kredse inviterer flere børn, unge og voksne ind og/eller arbejder på at fastholde nuværende medlemmer længere.
  • Under temaet Kredsen fortæller FDF kan der søges støtte til initiativer, hvor kredse arbejder med at omsætte ambitionen til målrettede lokale fortællinger, så både børn, unge, ledere og forældre har sprog for, hvad FDF er.

Opfordres til at søge 

- Der er mange måder, man som kreds eller landsdel kan arbejde med at tiltrække og fastholde medlemmer samt nå ud med fortællingen. Medlemspuljen kan her være en hjælp til at muliggøre flere forskellige initiativer, og både kredse og landsdele opfordres til at søge, siger udviklingschef Anna Buur Vistesen.

Har I en god ide til et medlemsfremmende initiativ i jeres kreds eller landsdel? Læs mere herunder om medlemspuljens kriterier, den økonomiske ramme, ansøgningsprocedure, samt hvordan pengene bliver udbetalt.

Har I spørgsmål eller brug for gode råd til, hvordan puljen kan søges og komme i spil i jeres kreds eller landsdel, er I velkomne til at kontakte forbundssekretærerne Rasmus Bach Ottosen eller Anne Kathrine Østerby Muldbjerg.

Om FDFs medlemspulje

På seneste landsmøde vedtog FDFs kredse en omlægning af den eksisterende medlemspulje. En del af puljens midler blev afsat til FDFs nye kredsstartprojekt, mens de resterende midler kan søges af kredse og landsdele til medlemsfremmende initiativer knyttet til FDFs udviklingsmål. Puljens midler kommer fra lukkede kredses overskud.