FDF Landsmøde 2020 afvikles online

FDF Landsmøde 2020  ændrer form til et onlinemøde 14.-15. november.

09. Oct 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDFs hovedbestyrelse har besluttet, at FDF Landsmøde 2020 afvikles som et onlinemøde. Beslutningen er truffet på baggrund af, at der i den seneste tid været usikkerhed om, i hvilken form FDF Landsmøde 2020 kan og bør afholdes.

Ændringer i smittetal medfører også ændringer i myndighedernes retningslinjer, ofte med kort tid fra offentliggørelse til implementering. Derfor ønsker hovedbestyrelsen at skabe sikkerhed om landsmødets afholdelse ved at ændre formen fra et fysisk møde til et onlinemøde. Med denne beslutning kan kredse med vished om mødets form begynde at se frem mod landsmødet, og lederne får mulighed for at forholde sig til alle punkter på dagsordenen i en ramme, som vi selv er herre over.

Deltagelse på lige fod

FDFs hovedbestyrelse ønsker et demokratisk landsmøde, hvor alle kredse har reel mulighed for at deltage på lige fod. Et online landsmøde giver kredsenes repræsentanter mulighed for at deltage i debatten, forholde sig til de indkomne forslag og vælge en ny hovedbestyrelse i en ramme, hvor det ikke er ydre forhold, som har betydning for hvilke kredse, som deltager og præger landsforbundets retning i de kommende år.

FDF har behov for at mødes til landsmøde

FDF har som landsforbund brug for at mødes til landsmøde. Vi er en demokratisk opbygget forening, som i fællesskab til landsmødet sætter retningen for vores forbund. Det er vigtigt stof, som skal debatteres. Kredsene skal bl.a. forholde sig til indkomne forslag og de kommende års budgetter samt udviklingsmål. Ligeledes skal der vælges en ny hovedbestyrelse for FDF. Til landsmødet findes kredsene fælles fodslag, og derfor er det vigtigt med et repræsentativt møde.  

Om deltagelsen

Landsmødets hjemmeside er opdateret med den seneste information. Hvis du allerede er tilmeldt landsmødet eller ønsker at deltage enten med tale- og stemmeret eller som observatør, kan du orientere dig på FDF.dk/landsmoede