Orientering fra hovedbestyrelsen – august 2021

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra HB-mødet 27.-29. august.

10. Sep 2021
Anna Korsgaard Berg, medlem af FDFs hovedbestyrelse

Foto: Thomas Heie Nielsen

Den nye sæson i FDF er skudt godt i gang med sæsonstart mange steder rundt i hele landet. Vi har også i hovedbestyrelsen skudt den nye sæson i gang med et forrygende fysisk møde på Sletten sidste weekend i august, hvor højdepunktet også var at være mange FDFere samlet igen, da vi havde et lille døgns møde sammen med både landsdelsledelser og FDFs Arena. Her kan du få et indblik i, hvad vi arbejdede med. 

Studietid

Vi startede weekenden tidligt fredag, hvor vi havde et par timers studietid med fokus på, hvordan vi arbejder strategisk i en frivillig organisation. Her nød vi de dejlige omgivelser på Silkeborg Højskole, hvor vi også fik en rundtur i den nye flotte og bæredygtige friluftsbygning.

FDF Landslejr 2022

Fredag aften fik vi besøg af landslejrkasserer Johanne Elgaard samt landslejrchef Simon Stagis. Her fik vi både en spændende status fra landslejrudvalget, som især ser frem til at mødes med 800 andre til det forestående Landslejrkursus i september, men vi tog også en mere principiel beslutning fra sidste år om at fortsætte planlægningen af FDF Landslejr 2022 med den klare forventning, at det godt kan lade sig gøre at gennemføre næste sommer trods den corona-pandemi, der har påvirket vores FDF-arbejde det seneste halvandet år. Derudover godkendte vi budgettet for lejren.

Fælles strategiarbejde

Det meste af weekenden gik med fælles mødetid sammen med både landsdelsledelser og Arena-enheder. Her arbejdede vi med, hvordan vi kan arbejde med vores strategi: ”Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted”. Vi startede med en kort status på de tre udviklingsmål fra landsmødet omkring kredsstartsprojektet, 'Tiltrække og fastholde flere' samt 'Kredsen fortæller'. Vi arbejdede i grupper helt konkret med, hvordan dette arbejde kunne fortsætte både i de enkelte landsdele, udvalg og i hovedbestyrelsen, for at strategien kan komme ud at leve i alle kredse.

Arenasamling

Arenaen består af flere forskellige udvalg, der løfter forskellige opgaver i FDF. Arenaen havde også et møde med dele af hovedbestyrelsen om, hvordan samarbejdet mellem Arena og hovedbestyrelsen kan styrkes, samt hvilke tiltag der allerede nu er iværksat for også at skabe bedre samarbejde på tværs.

Fælles samarbejdsaftale

Landsdelsledelserne og hovedbestyrelsen havde også under weekenden et rigtig godt møde, der endte ud i en fælles samarbejdsaftale mellem alle landsdelsledelser og hovedbestyrelsen, hvor der tidligere har været individuelle samarbejdsaftaler. Der iværksættes dog også lokale handlingsplaner for de enkelte landsdeles arbejde, samtidig med at arbejdet med landsdelsledelserne også er en del af en større strukturevaluering for at blive klogere på landsdelenes arbejde, og hvordan dette kan styrkes.

Herefter sluttede vi med sang og leg, før Arena og landsdelsledelser tog hjem, mens vi i hovedbestyrelsen fortsatte med mere mødetid.

Fortsat HB-møde med forskellige punkter

Vi fik en status fra arbejdsgruppen for nyt medlemssystem, som har haft en rigtig god proces med mange gode inputs fra forskellige ledere og er klar til nu at undersøge mulige udbydere af den nye løsning til afløsning af det nuværende Carla-medlemssystem.

Vi besluttede også at udskyde den undersøgelse, der plejer at blive udsendt til kredsledere, til foråret 2022, og for fremtiden kommer den til at hedde ”kredsundersøgelsen” og ligge i foråret, så den kan bruges sammen med indberetninger af medlemstal.

Som mange andre organisationer har vi talt en del om samværspolitik og samværsregler – det har nu efter flere snakke udmundet i et en masse forskellige dilemmaer og udfordringer også rent vedtægtsmæssigt, som der derfor er brug for yderligere kvalificering af, så vi frem mod næste landsmøde kan arbejde med ny samværspolitik.

Vi behandlede også budgetopfølgningen for halvdelen af 2021, hvilket overordnet trods corona ser meget fornuftigt ud.

I FDF har vi igennem flere år haft forskellige samarbejder med både fonde og partnerskaber som eksempelvis Alsang, Hele Danmarks Familieklub og mange flere. Der er sat et arbejde i gang med at udarbejde en partnerskabs- og fondsstrategi, som kan danne ramme for disse fremtidige samarbejder, og vi behandlede derfor første udkast til denne.

Sidst men ikke mindst ser vi nu ud over landslejrkurset frem mod et andet stort arrangement, nemlig Lederklubben LIVE lørdag d. 13. november. Her glæder vi os meget til sammen med ledere, kredse, landsdelsledelser og Arena-folk at arbejde med, hvordan vi kan arbejde hver især med strategien: ”Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted”, som vi efter landsmødet har en fælles opgave om at løfte sammen – derfor har vi brug for at mødes. Vi har også brug for at mødes for at tænde FDF-gejsten igen efter lang tids afstand og onlinemøder, og der vil derfor også være flere sociale arrangementer i forbindelse med Lederklubben LIVE allerede fra fredag aften. Vi håber at se mange ledere fra hele FDF.