Orientering fra hovedbestyrelsen - juni 2022

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra hovedbestyrelsesmødet 8. juni.

22. Jun 2022
Ulla Visbech, medlem af FDFs hovedbestyrelse

Foto: Thomas Heie Nielsen

8. juni holdt Hovedbestyrelsen aftenmøde i Nyborg.

Et aftenmøde giver en lidt kortere dagsorden end normale hovedbestyrelsesmøder, og mødet bar i den grad præg af, at vi nærmer os landslejr og afslutningen af denne hovedbestyrelsesperiode.

Her er en nogle nedslag i, hvad der blev arbejdet med på mødet:

Arenaudvikling

Den nuværende organisering af FDFs udvalg i Arenaen har fungeret siden 2016, og hovedbestyrelsen har i denne periode haft en proces og dialog med enhederne med henblik på en evaluering af arena-strukturen. På hovedbestyrelsesmødet var der et oplæg om, hvordan andre organisationer har organiseret deres udvalg – for at forberede den egentlige behandling på hovedbestyrelsesmødet i august.

Landsmøde

Vi har på dette møde taget hul på arbejdet med dagsordenen til det kommende landsmøde i november. På mødet blev der arbejdet med første udkast til udviklingsmål for perioden 2023-24 og en råskitse for dagsordenen til landsmødet – dette skal hovedbestyrelsen arbejde videre med i august.

Landslejr

Hovedbestyrelsen deltager naturligvis på sommerens landslejr, men ikke som et hold. Nogle er med som ledere i kredsen, nogle som udvalgsmedlemmer, nogle som medarbejdere osv. Derfor har vi skullet koordinere vores deltagelse i de officielle opgaver, der er for hovedbestyrelsen på landslejren, og på mødet lagde vi sidste hånd på dette. Vi glæder os!

Ansættelsesproces

Som bekendt skal vi have ny generalsekretær, og på mødet tilrettelagde vi processen for ansættelse af en ny kvinde/mand til stillingen, der vil starte op efter sommerferien.

 

Referatet fra mødet 8. juni kan læses her: