Orientering fra hovedbestyrelsen maj 2021

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra HB-mødet 7.-9. maj.

21. May 2021
Emil Gaarde, kasserer

Godkendelse af formål for medier

På hovedbestyrelsens møde i marts debatterede vi i hovedbestyrelsen, hvad det overordnede formål for FDFs medier er. Med et fælles formål for FDFs medier ønskes en fælles retning i kommunikationen på tværs af medier, ligesom formålet i dagligdagen kan være retningsgivende for medierne.

Formålet for vores medier blev besluttet at være:

FDFs medier skal med afsæt i FDFs formål, ambition og strategi skabe identifikation, information og inspiration for mediernes respektive interne og/eller eksterne mål- og aldersgrupper.”

Medieanalyse

Siden sidste møde er medieanalysen blevet afsluttet, og hovedbestyrelsen har modtaget en rapport med resultaterne. En af hovedkonklusionerne var, at der i alle målgrupper var stort kendskab til og tilfredshed med de medier, vi har i FDF, men at der samtidig var et udtalt ønske om mere digitalt indhold, blandt andet hos de unge.

Hovedbestyrelsen valgte derfor at nedsætte op til to arbejdsgrupper: En arbejdsgruppe, som skal komme med en anbefaling omkring vores medieudbud til pilte/væbnere/seniorvæbnere/seniorer, og en anden arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til vores kommunikation til ledere bredt set.

Medlemstalsanalyse 2020

De seneste ti år er der blevet lavet en analyse på medlemstallet for at kunne se, hvordan det går med medlemstallet i forbundet. Igen i år har vi i hovedbestyrelsen kigget på medlemstalsanalysen, der viser, at vores medlemstal er steget lidt fra 2019. Det kan ses, at dette skyldes, at der har været færre udmeldinger, end der plejer, i forhold til hvor mange der starter til FDF. Det kan også ses, at antallet af kredse er faldet en del over de seneste ti år, samt at antallet af nye ledere og seniorer er halveret i samme periode.

FDF Landslejr 2022 - Møde med LLU

Landslejrudvalget (LLU) kom forbi for at drøfte frivillighed på landslejren og give en status på, hvor LLU og landslejren står nu her efter en nedlukning.

Sammen med LLU blev der debatteret frivillighed og frivillighedskultur på landslejren, primært omkring medarbejdere. Der blev blandt andet debatteret, om det kan kræves, at kredse skal stille med medarbejdere, og om hvilke forhold der kan være for medarbejdere. Debatten var god, og der kom en masse gode input, som LLU kan tage med i deres videre planlægning af FDF Landslejr 2022.

Spørgeskemaer i FDF

Vi står i FDF overfor at skulle udsende nogle spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med vores udviklingsmål for at få viden ind fra hele forbundet. Historisk set har vi desværre haft nogle uheldige spørgeskemaundersøgelser, som gør, at der er ekstra fokus på kvaliteten af de kommende spørgeskemaundersøgelser, vi sender ud. Der blev derfor på dette hovedbestyrelsesmøde forhåndsgodkendt nogle principper for spørgeskemaundersøgelser, som gerne skulle være med til at fange uheldige formuleringer/spørgsmål og sikre, at designet i spørgeskemaet giver de bedst mulige betingelser, for at de adspurgte gennemfører spørgeskemaet.

Udviklingsmål: Flere nye FDF-kredse

Hovedbestyrelsen fik fra styregruppen og projektgruppen omkring 'Flere nye FDF-kredse' en status på, hvordan det går med projektet. Der arbejdes på flere veje i projektet, med blandt andet at få opbygget en liste over potentielle kredsstartere, potentielle samarbejdspartnere og fundraising til projektet.

Ligeledes kigges der ind i at arbejde med kvantitative datasæt vedrørende blandt andet børnetæthed i sogne for at kunne identificere potentielle lokationer til kommende FDF-kredse.

Udviklingsmål: Kredsen fortæller FDF + Tiltrække og fastholde flere

Vi fik i hovedbestyrelsen en status på de to udviklingsmål 'Kredsen fortæller FDF' og 'Tiltrække og fastholde flere'.

I udviklingsmålet 'Tiltrække og fastholde flere' er der blevet igangsat en undersøgelse, som skal afdække, hvilke parametre der har indflydelse på børns valg af deres første fritidsaktivitet.

I udviklingsmålet 'Kredsen fortæller FDF' er der en undersøgelse i gang med navnet 'Blik på kredsen'. Her bliver en række kredse hjulpet til at fortælle om deres kreds, og der undersøges så på effekterne og resultaterne undervejs.

 

Læs referat og bilag fra hovedbestyrelsesmødet HER.