Orientering fra hovedbestyrelsen - marts 2022

Her er et indblik i nogle af hovedbestyrelsens drøftelser og beslutninger fra hovedbestyrelsesmødet 11.-13. marts 2022.

25. Mar 2022
Lise Aslak Jensen, medlem af hovedbestyrelsen

Den 11.-13. marts mødtes hovedbestyrelsen til møde på Sletten. En weekend som bød på flere besøg udefra og mange gode debatter. Jeg vil ikke remse det hele op her, for det kan I læse mere om i referatet, men jeg vil lave nogle nedslag i et par af de større punkter på dagsordenen.

Hvad sker der i DUF?

Fredag aften havde vi besøg af Christine Ravn Lund, som i november blev valgt som forkvinde for DUF, men Christine er også FDFer.

Christine gav os en status på, hvor DUF er lige nu, og hvilke initiativer der arbejdes med. Vi havde en rigtig god drøftelse med Christine, hvor vi også fik mulighed for at komme med input til DUFs strategi; hvilke områder synes vi er vigtige, og hvordan ser vi også samarbejdet med DUF. Der sker mange spændende ting, og vi glæder os både til at følge udviklingen og støtte Christine i arbejdet.

Dialog og samarbejde med landsdelsledelserne

Mødet var også rammen for det årlige møde mellem hovedbestyrelsen og de otte landsdelsledelser.

Vi har siden foråret 2021 arbejdet med landsdelsledelserne om en ny form på vores samarbejdsaftaler, som landede på mødet i august. Efterfølgende har der foregået en proces, hvor alle landsdelsledelser og hovedbestyrelsen er blevet interviewet om opgaveporteføljen, samarbejdet mellem os, og hvordan vi sammen kan løfte FDF og den strategi, der blev vedtaget på landsmødet i 2020.

Vi brugte fredag aften på at dykke ned i den udarbejdede rapport, og begge parter havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål eller sætte fokus på nogle områder, som måske overraskede. Denne snak og en snak lørdag om, hvad der motiverer til arbejdet, førte til en rigtig god dialog, hvor vi sammen fandt frem til nogle områder, som vi gerne vil dykke længere ned i sammen. Derfor vil repræsentanter fra hovedbestyrelen og landsdelsledelserne i løbet af den kommende tid sætte sig sammen og se på, hvordan vi sammen kan styrke samarbejdet og opgaveløsningen.

Flere besøg

Vi fortsætter med besøg, for i løbet af weekenden havde vi også besøg af både styregruppen for kredsstart og landslejrchef Simon Stagis.

Styregruppen for kredsstart fortalte, hvor projektet er i dag, og hvordan fokus bliver i den kommende tid. Ingen tvivl om, at der sker rigtig mange spændende ting, og glædeligt at der er så mange FDFere rundt i landet, som har lyst til at være med; enten som kredsstartere eller som deltagende i processen op mod en kredsstart,

Husk at I jo også løbende kan følge med i, hvor der dukker nye kredse op på fdf.dk/kredsstart.

Landslejrchef Simon Stagis kiggede også forbi og gav en status forud for sommerens absolutte højdepunkt: FDF Landslejr 2022 på Sletten.

Det er ingen hemmelighed, at eftervirkningerne af corona-pandemien stadig er rundt om os, og det sniger sig selvfølgelig også ind her; både på deltager- og medarbejdersiden. Men stemningen er god, og der lægges op til et brag af en lejr, som vi glæder os til.

Øvrige drøftelser

Ud over de mange besøg fik vi i hovedbestyrelsen også drøftet og godkendt opdaterede retningslinjer på en række områder: Økonomi, kommunikation samt ledelse. De vil snarligt kunne findes på FDF.dk under retningslinjer. Herudover fik vi en status på arbejdet med de igangværende udviklingsmål, ligesom vi fik set på årsregnskabet for 2021.

Landsmøde til november

Slutteligt er hovedbestyrelsen også begyndt at se frem mod et andet stort arrangement i årets FDF-kalender, nemlig landsmødet til november, hvor der vanen tro også er valg til FDFs hovedbestyrelse. Der skal lyde en opfordring til at melde sig som kandidat for ledere, som overvejer det.

Vi så på landsmødeprogrammet, kandidatforløbet og haft de første drøftelser om udviklingsmål for 2023-24. Der er ikke sat nogen endelige punktummer endnu, men drøftelserne er godt i gang.

Der er kommet mange gode tilbagemeldinger efter landsmødet i 2020, ikke mindst omkring kandidatforløbet, og dem tager vi selvfølgelig videre med i planlægningen. 

 

Her finder du referat og bilag fra hovedbestyrelsesmødet: