Aktuel information om coronavirus

Find aktuel information fra myndighederne og landsforbundets anbefalinger om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

01. Feb 2022

Foto: Thomas Heie Nielsen

Opdateret 1. februar 2022 kl. 09.20

Aktuel status

Per 1. februar 2022 ophører alle restriktioner i foreningslivet. Dette gælder også kravet om mundbind eller visir i foreningslokaler.

Der opfordres fortsat til at overholde sundhedsmyndighedernes generelle råd om smitteforebyggelse.

Udmeldinger fra myndighederne, som berører FDF og kredsenes praksis, meldes ud på denne side samt FDFs officielle facebookside. Ved større udmeldinger vil kredsledere få direkte besked om de nye retningslinjer på mail.

Hvad gælder generelt i FDF? 

I tilfælde af eventuelle lokale restriktioner, henstilles kredse til at følge disse samt rette henvendelse til de lokale myndigheder ved tvivlsspørgsmål. Det er landsforbundets anbefaling, at kredse undlader at opsætte mere restriktive krav, end hvad myndighedernes retningslinjer foreskriver. Øger man restriktionerne (herunder nedlægger aktiviteten helt), kan dette have betydning for muligheden for at modtage folkeoplysningstilskud. 

Herudover henviser vi til de generelle råd om smitteforebyggelse, der er angivet på Sundhedsstyrelsen hjemmeside: 

 1. Bliv vaccineret
 2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 3. Hold afstand
 4. Luft ud og skab gennemtræk
 5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

I områder med høj smitte 

I kommuner med høj smitte opfordres der til at lave smitteforbyggende initiativer. I kan tjekke, om der er høj smitte i jeres kommune ved at scrolle ned på siden HER. Initiativerne skal ses som smitteforebyggende tiltag, og der er derfor ikke en opfordring til at aflyse aktiviteterne.

 • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

Oplever I, at en lokal skole lukkes pga. smitte, kan I vælge at omlægge jeres FDF-aktiviteter (fx til online formater, udendørs aktivitet e.l.).   

FAQ

I Kulturministeriets egen FAQ findes  svar på række spørgsmål vedrørende de gældende coronarestriktioner for kultur- og foreningslivet generelt. 

 • Kontingent: Der bør fortsat opkræves/betales medlemskontingent i eventuelle perioder med nedlukning eller mindre/anderledes FDF-aktivitet end normalt. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages i deres normale form, så snart omstændighederne tillader det.
   
 • Ved smittetilfælde: Som kreds bør I lægge en plan for, hvordan I forholder jer, hvis et medlem testes positiv for COVID-19. Det berørte medlem skal selv kontakte myndighedernes smitteopsporing, og derfra vejleder smitteopsporingen i, hvordan der skal handles, og hvem der er nære kontakter til den smittede. Hvis smitteopsporingen fx vurderer, at de øvrige børn, unge og ledere på medlemmets klasse er nære kontakter, bliver disse personer kontaktet direkte af smitteopsporingen eller medlemmet selv. Derfor skal I ikke selv vejlede i, hvem der skal gå i selv-isolation, testes etc. - det sørger myndighederne for. Men det er en god idé at kommunikere klart og hurtigt til de relevante medlemmer, så alle kender planen og ved, hvordan de skal forholde sig. Vælg helst én person, som står for kommunikationen, og som medlemmerne kan kontakte ved spørgsmål. Så er I sikre på, at alle får den samme besked. 

  Husk også at være i kontakt med det smittede medlem for at yde støtte og information om, hvordan I håndterer sagen. Det er i sig selv ikke sjovt at være smittet, og det er hårdt at vide, at man potentielt har givet smitten videre til sin FDF-klasse. Så send gode tanker og omsorg til jeres smittede medlem. Hvis I bliver i tvivl om, hvordan I som kreds skal forholde jer, så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed/smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11.


Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33. 


Materialer

Kommunikation ved smittetilfælde

Hvis et medlem i jeres kreds testes positiv for COVID-19, er det vigtigt at tage hånd om både det pågældende medlem såvel som kommunikationen til øvrige relevante parter, fx resten af klassen. Der er udarbejdet et kort brev, som I er velkomne til at hente og tilpasse, når I skal kommunikere til resten af kredsen. I finder brevet HER