Skolebestyrelse indstiller til at Pederstrup Efterskole lukkes 

Det er en enstemmig skolebestyrelse, der indstiller til at Pederstrup Efterskole lukkes ved skoleårets udgang. 

21. Mar 2017
Christina Gro Hansen

FOTO: Anders Skibby Jensen

Bestyrelsen indstiller enstemmigt til skolens repræsentantskab, at Pederstrup Efterskole lukkes med udgangen af indeværende skoleår.  

– Skolens bestyrelse ser sig ikke i stand til at drive Pederstrup Efterskole videre. Bestyrelsen vurderer, at skolen ikke har nogen bærende fremtid. I mange år, har det ligget i luften, at skolens overlevelse har hængt i en tynd tråd. Der har været foretaget flere redningsforsøg, og mange har været i gang på forskellige fronter. Der er lagt mange gode tanker og meget knofedt i at rejse skolen. Ikke mindst skolens medarbejdere har arbejdet loyalt og solidt på at få vendt udviklingen, men det er desværre ikke lykkes. Derfor er det en enig bestyrelse, der nu indstiller til skolens repræsentantskab; at Pederstrup Efterskole lukkes med udgangen af indeværende skoleår, siger bestyrelsens formand Carsten Nydal.  

Skolens forstander Ole Therkildsen har den 17. marts 2017, uafhængigt af bestyrelsens beslutning, valgt at opsige sin stilling med fratrædelse 30. april 2017.  

For at skolen kan lukkes skal der enten opnås 2/3 flertal af repræsentantskabet på den ordinære generalforsamling 8. april 2017. Repræsentantskabet består af FDFs kredsene i FDF Landsdel 7 og 8, samt landsledelserne i FDF Landsdel 7 og 8. Eller der skal opnås almindeligt flertal af de fremmødte, ved en efterfølgende ekstraordinært indkaldt generalforsamling.  

En god slutning  

– Bestyrelsen ønsker ikke, at skolen ender i en konkurssituation, hvor vi påfører eksterne interessenter tab. Skolens økonomi er stadig sund. Nu kan vi kan gennemføre en fornuftig afvikling, siger bestyrelsens formand Carsten Nydal.  

Skolen har pr. d.d. 40 elever. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at de får et godt skoleår.  

– Det er vigtigt for os, at de sidste måneder af skoleåret komme til at forløbe tættest muligt på den årsplan, der ligger for skolen og eleverne. Vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at eleverne kan afslutte deres efterskoleophold på den bedst tænkelige måde, siger han.  

FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen udtaler:

– FDFs hovedbestyrelse er ærgerlig over, at endnu en FDF-efterskole står til lukning. Vi har fulgt efterskolen tæt de senere år, og har godt vidst, at skolen var i en vanskelig situation. Men når der ikke er udsigt til en bæredygtig langsigtet løsning med stærkt FDF-indhold, så er det den rigtige beslutning, som bestyrelsen har truffet, og den bakker FDFs hovedbestyrelse fuldt op om. Vi ved, det er en svær beslutning, de har truffet, og har stor respekt for det, og ikke mindst for at bestyrelsen bliver og afvikler skolen på ansvarlig vis, siger han.