Preben Siggaard udpeget til Børnerådet

FDFs tidligere formand Preben Siggaard bliver en del af børnerådet fra 2016-2018.

17. Dec 2015
Christina Gro Hansen

FOTO: Christian Nesgaard.

Preben Siggaard, FDFs formand fra 2002-2012 skal fra næste år være en del af Børnerådet. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har netop udpeget det fremtidige råd, der består af syv personer. 

Preben Siggaard er indstillet til rådet af FDF via DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd. Preben bringer, udover sine erfaringer fra FDF, også en højst relevant faglig baggrund med sig. Han har således mange års erfaring på børne- og ungeområdet. Dels inden for det sociale børneområde, folkeskolen og som chefpsykolog. I Dag er Preben Siggard chef for Center for Børn og Læring i Herning Kommune. 

Preben Siggaard, der er stolt over udnævnelsen. 

- Opgaven er at være børnenes stemme. Der er ikke andre hensyn, end hvad der bedst for børnene. Børn er ethvert samfunds fremtid, samfundets udviklingsafdeling, kan vi kalde det. De er det vigtigste, vi har, og derfor er det afgørende, at vi har en institution som Børnerådet, der varetager børnenes interesser, siger siger han.

Udnævnelsen til Børnerådet gælder for en treårig periode. Rådets nuværende formand, tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, er blevet genvalgt til posten.

- Det er et fagligt meget kompetent råd, jeg har sammensat med hjælp fra organisationerne på området. Medlemmerne har tilsammen en bred og solid viden om børn og vil stå stærkt i forhold til at varetage vores børns interesser. Det har været vigtigt for mig. Jeg er også rigtig tilfreds med, at vi får et råd med både nye og rutinerede kræfter, en mere ligelig kønsfordeling og bedre geografisk spredning, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann.


Fakta om Børnerådet

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er rådets opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat.
Børnerådet taler børn og unges sag i den offentlige debat. Rådet beskæftiger sig med alle sider af børn og unges liv - lige fra fritidsliv, skole og familie til deres rettigheder og retsstilling.
Børnerådet er politisk uafhængigt. Rådet er tværfagligt sammensat og består af en formand og seks medlemmer. Tilsammen har Børnerådet en bred indsigt i børns opvækst og udvikling. Rådets daglige arbejde varetages af Børnerådets sekretariat.