Puslinge giver liv i FDF Esbjerg 2 Midtby

I FDF Esbjerg 2 Midtby har puslingearbejdet haft god indvirkning på tumlingene.

09. Aug 2022
Stina Lykke Hyllested Volf

I det sidste år har der ikke været et puslingehold i FDF Esbjerg 2 Midtby, men det er der blevet lavet om på, og holdet har nu stor tilstrømning. Det har også vist sig, at det har været godt for kredsen at starte puslingeholdet op i foråret, fordi børnene så ikke er begyndt i skole endnu.

- Det har faktisk vist sig, at det er bedre at starte lige efter påske, fordi børnene ikke er begyndt i skole der. Efter sommerferien fik vi ikke ret mange, fortæller Randi Hundebøll, puslingeleder i kredsen.

 

Den gode opstart

Lederne i kredsen startede med at dele sedler ud på skolerne i nærområdet og reklamerede for FDF på skolernes intranet. På opfordring fra en forælder delte de sedler ud på den katolske friskole, der ligger centralt i byen og har børn gående fra hele byen.

Selvom det lyder nemt at dele sedler ud, kan man ikke altid få lov til det på skolerne. Derfor er det en stor fordel, når forældrene selv tager initiativ til at hverve medlemmer til holdet.

- Hvis man får hul på den måde, og der er nogle forældre, som er toneangivne og tager fat, så betyder det rigtig meget, siger Randi Hundebøll.

I starten havde holdet møde hver anden mandag, men lederne kunne hurtigt se, at det gav mere sammenhold og var en bedre løsning at mødes hver uge. Det gav en bedre rutine, og det får børnene til at komme mere fast til møderne.

Puslingene har møde samme dag som tumlingene, og på den måde lærer puslingene også kredsens tumlingeledere at kende. Til et af puslingemøderne havde de en tumlingeleder med, til selve mødet, som både forældre og børn kunne møde og tale med.

- På et af møderne havde vi en tumlingeleder med, som både børnene og deres forældre kunne snakke med. Så kommer de til at kende dem, de rykker op til. Det er en fælles indsats i kredsen, som skaber tryghed, siger Randi Hundebøll.

 

Forældrepleje er vigtigt

Til det første puslingemøde dukkede der syv børn op, og allerede til det andet var de fjorten børn på holdet. Det er rigtig godt, men kredsen har kun sat to ledere på holdet, så det må ikke gå meget hurtigere – særligt fordi det kræver lidt ekstra at have børn i puslingealderen. 

Randi Hundebøll peger på, at børn i puslingealderen kræver mere, fordi man udover de normale opgaver som at planlægge og afholde møderne også skal tale rigtig meget med forældrene. De skal eksempelvis have oplysninger om skjorter, om FDF som forening og om kontingent og indmeldelsesprocedurer. 

Børn i puslingealderen tager heller ikke selv kammerater med til møderne. Her skal det gå gennem forældrene, hvis børnene skal tage venner med og dermed sikre flere medlemmer til kredsen.

- Man skal pleje forældrene. Det kan være ved at holde et møde for dem og fortælle, hvad deres børn laver og hvad FDF går ud på, siger Randi Hundebøll.

 

Godt for resten af kredsen

Udover at der nu er et puslingehold, har arbejdet med puslingene også været godt for resten af kredsen og især tumlingeholdet. Det letter tumlingeledernes rekruttering at have nogen, der automatisk rykker op. Dermed får tumlingelederne en idé om, hvor mange børn de kan regne med at få på holdet efter sommerferien.

Fordi puslinge og tumlinge har møde samme dag, bliver forældrene vænnet til at reservere dagen, og samtidig kan lederne hjælpe til på begge hold i tilfælde af sygdom eller afbud. Kredsen har haft held med at lave fællesprogram for begge hold eller samme program til begge hold, men med forskellige sværhedsgrader.

Ser man bort fra, at der er meget praktisk, der skal klappe når man har et puslingehold, er det en ifølge Randi Hundebøll en gave at have puslinge i kredsen.

- Lige så snart børnene sætter sig ind tusmørket i kredsens bålhytte, er det som om der kommer en helt naturlig ro over dem, siger hun.

Puslingene er glade for faste rammer og rutiner, så møderne starter og slutter altid på den samme måde. De er glade for at tage mærker, og senest har holdet taget bålmærket – og når først de begynder at få mærker, går det også hurtigt for forældrene at få købt skjorter.

Randi Hundebølls sidste gode råd til puslingearbejde er, at der altid skal leges på møderne. 

- Man skal huske at lege hver gang. Det er næsten det vigtigste. De vil bare så gerne lege, og det skaber sammenhold mellem børnene, siger hun.