Når puslinge hjælper resten af kredsen

I Herning Nord har puslingeholdet god tilstrømning, og det kan mærkes på tumlingeholdet.

12. May 2022
Stina Lykke Hyllested Volf

Puslingeholdet i Herning Nord startede i sommeren 2021, og på trods af at holdet ikke engang har kørt en sæson endnu, er der god tilstrømning til holdet. Det mærker kredsen også på tumlingeholdet.

Susanne Graversgaard Jensen er kredsleder og dobbeltjobber derudover også som både puslinge- og pilteleder. Hun startede selv holdet, da hun kunne se, at der var grobund for det.

- Jeg syntes, at det var synd, at vi ikke kunne få de flere medlemmer, når nu vi havde potentialet til det, siger hun.

Det endte ud i, at det samlede puslinge- og tumlingehold blev splittet op, fordi flere af puslingene syntes, at de ældre tumlinge kunne virke skræmmende, og møderne kunne blive lidt for vilde.

Aldersspændet fra 5 til 8 år var for stort, og de 8-årige blev meget store i forhold til de små. Nu har puslingene i stedet et møde hver uge af en times varighed, hvor de efterfølgende kan nå hjem til aftensmad og sengetid. Og når pusligene skal rykke op i den næste klasse, bliver de ved sæsonstart trukket op med et reb af de andre på holdet. Ritualet er meget stort, og det er med til at fastholde på børnene på holdene.

Når det kan "mærkes"

Lederne har også mærket en positiv forandring, da tumlingelederne nu kan fokusere på aktiviteterne i stedet for at bruge meget energi på at inkludere de mindste på holdet.

Begge hold bruger samme program, så det har ikke kostet mere planlægning at dele holdet i to. Den eneste forskel er, at aktiviteterne tilpasses til aldersgruppen, så der enden er taget lidt af sværhedsgraden for puslingene eller lagt lidt til tumlingene, hvor mødet også er en halv time længere.

Susanne Graversgaard Jensen fortæller, at der ofte er små løb eller mærke-aktiviteter på programmet:

- Det er sådan noget, vi kan mærke, at børnene synes er spændende, så derfor laver vi primært det, siger hun.

Spring ud det

Fordi lederne selv kan mærke, hvor meget puslingeholdet gavner tumlingeholdet, har de fået blod på tanden til at blive ved. Og selvom der er nogle børn, som er stoppet, er der også løbende kommet nye til. 

- Jeg synes, det går fantastisk. Selvfølgelig har der også været nogle, der er stoppet af en eller anden årsag, men så er der bare kommet nye til. Vi synes egentlig, at det er lidt fantastisk, at vi har kunnet holde på dem, slutter Susanne Graversgaard Jensen.