Fyraftensmøder med inspiration til rekruttering

Når lederflokken skrumper, kan det være svært at opretholde det ønskelige niveau i kredsens aktiviteter. Fyraftensmøder skal sætte fokus på udfordringer og løsninger.

28. May 2018
Rasmus Ottosen

I FDF er lederen helt central. Lederen, der hver uge møder børn og unge, skaber fede aktiviteter og fællesskab. Men når lederflokken er lille, kan det være vanskeligt at opretholde det ønskelige niveau i kredsens aktiviteter. 

Foto: Bjarke Thanning-Dahl

I FDF ambition siger vi, at lederne i FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. Et ståsted, som ruster de nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fælleskab og tage ansvar for den verden, de er en del af. 

Landsforbundet har siden Landsmødet 2016, arbejdet med at styrke relationerne mellem lederne i kredsene på baggrund af udviklingsmålet ’Fællesskab og Relationer’. - Men hvordan kan vi som ledere give børn og unge et godt udgangspunkt i livet, når vi kæmper med at være ledere nok til lagkageløbet tirsdag aften? – Dette spørgsmål skal der nu arbejdes videre med.

Rekruttering i FDF 

I december lavede Landsforbundet en mindre forundersøgelse, for at afdække udfordringerne omkring det at rekruttere voksne ind i FDF. Lidt over halvdelen (54%) af de der deltog i undersøgelsen angav, at de oplever ledermangel i deres kreds. Af den gruppe der svarer, at de oplever ledermangel, hovedudfordringerne for dem er: 

  • at det vanskeligt at komme i kontakt med potentielle ledere udenfor kredsen,'
  • at rekruttering er vanskeligt fordi, der kun er få ledere i kredsen der vil tage ansvar for rekrutteringsopgave, 
  • at det er svært at finde ud af, hvad man skal spørge om, når man møder en potentiel leder,  
  • at man oplever, at tiden går med andre opgaver, eksempelvis de ugentlige mødeaftner. 

For at blive klogere på, hvordan kredse arbejder med rekruttering har vi stillet Emma, som er kredsleder i FDF Hjortshøj, et par spørgsmål om hvordan de gør i hendes kreds. Her kan du løse hvad hun tænker om rekruttering. 

Hvordan rekrutterer kredsen i det daglige? 

Vi bruger rigtig meget at dele opgaven i lederflokken. På den måde skaber vi et større muligt netværk, end hvis det kun var kredslederen, der rekrutterer. Vi bruger vores eget netværk og vores relationer. Tidligere brugte ofte den klassiske ”Vi mangler ledere” på facebook eller i vores netværk. Men det giver sjældent noget. Jeg tror, mange forbinder det med den ’synkede skude’ – det er der ingen, der gider. Man skal fokusere på den drøm, man har for sin kreds, og det man gerne vil opnå med flere ledere. DET VIRKER! 

Hvad er det bedste, I gør for at undgå at mangle ledere? 

Vi forsøger at holde på dem, vi har. Og ikke mindst bruger vi tid på at værdsætte vores ledere, og vi er meget opmærksomme på, at lederne skal føle sig værdsat. Vi er åbne omkring vores lederes behov, giver dem støtte og anderkendelse. Så har vi et godt forældresamarbejde og en bestyrelse, der insistere på, at lederne skal fokusere på kerneopgaven. Så fikser de det praktiske og samler penge ind. 

Hvad er det vigtigste råd, du ville give til andre kredsledere? 

Man skal som kredsleder være noget for de ledere, man har. Værdsæt dem og anerkend det arbejde, de gør. Hvis man altid råber på flere ledere, så tror jeg, de ledere, man har, kan føle sig utilstrækkelige. Hvis man der imod fokuserer på det fælles mål, man har i kredsen, så går lederne med på kredens fælles drøm. Så det ikke bare mig som kredsleder, der vil have flere ledere, men noget vi alle vil. Jeg synes, vi skal fokusere på vores fælles drøm i FDF, frem for problemerne.

Gå med i arbejdet

Du kan du deltage i tre møder om rekruttering. Mødernes indhold bliver forskelligt, således at den 1. gang er Inspiration om rekruttering, 2. gang er Idéudvikling omkring rekruttering, 3. gang bliver et Arbejdsmøde om et færdigt produkt. Det frit om man deltager i alle tre møder, eller bare et enkelt.

Efter møderne, vil en arbejdsgruppe færdiggøre et materiale. Præcis hvilket materiale det skal ende med, afhænger af de, der deltager. Det færdige produkt vil efterfølgende komme ud til alle kredse.

Hvis man allerede nu bare brænder for at gøre noget, eller mangler ledere må man rigtig gerne kontakte sin lokale forbundssekretær. De står klar til at hjælpe jer videre i kredsen.”

Hvor mange ledere er vi egentligt i FDF?

I FDF er der ca. 8.000 medlemmer over 18år. Det anslås at vi ca. er 6.000-6.5000 aktive ledere. 

Aarhus (Nørre Alle) 

1. Møde: 14. August, 16.30 – 18.00 

2. Møde: 29. august, 16.30 – 18.00

3. Møde 13. september. 16.30 – 18.00

Sjælland

1. Møde: Inspirationsaften for Hedebo Netværk 18. september

2. Møde: Idéudviklingsmøde, 27. september, Rysensteen. 16.00-18.00