Relationsudvalget søger medlemmer

Det nye relationsudvalg har fået sit kommissorium, og du kan melde dig som udvalgsmedlem 

01. Sep 2022
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

Relationsudvalget har som det sidste af de fire ambitionsudvalg fået en retning for sit arbejde, der gælder for de kommende fem år. Udvalgets målsætning bliver at vedligeholde og styrke FDFs arbejde indenfor relationer og fællesskab med udgangspunkt i FDFs værdier.

Heidi Bak Nielsen er formand for udvalget, og hun er nu i gang med at finde udvalgsmedlemmer og konkretisere de første initiativer.

- Jeg er meget stolt og spændt på at løfte opgaven med at gøre FDF endnu skarpere på, hvad vi mener, når vi siger, at vi er et frirum, hvor børn og unge møder voksne med noget på hjerte. Vi kan noget helt særligt i FDF, når vi mødes i leg og nærvær. Men vi kan blive bedre til at udvikle på, hvordan vi taler om relationerne. Og det er afgørende for, at vi kan udvikle os til verdens bedste voksne. Det vil jeg gerne arbejde med, og jeg glæder mig til at få samlet udvalget, siger hun.

Styrkede relationer og fællesskaber

Relationer udgør sammen med tro, leg og samfundsengagement de fire dele af FDFs ambition, og at relationsudvalget nu har fået en klar retning, vil ifølge udvalgsformanden styrke arbejdet med relationer og fællesskaber på nationalt plan og helt ind på kredsenes møder.

- Efter en landslejr, hvor mange har været travlt optaget med andre opgaver i kredse og i andre udvalg, arbejder jeg nu på at samle folk med interesse for den måde, vi er sammen på – og når holdet er samlet, træder vi pedalen i bund på udvalgsarbejdet, siger Heidi Bak Nielsen.

Det er særligt for de fire ambitionsudvalg, internationalt forum, skoleforum og uddannelsesforum, at hovedbestyrelsen udpeger formanden og godkender et kommissorium. De øvrige arena-enheder vælger selv en formand og udarbejder en projektplan, som præsenteres for hovedbestyrelsen til orientering.