Et kig ind i arbejdsrummet

Se hvad hovedbestyrelsen har præsenteret på sommermøder rundt om i landsdelene, og find også en optagelse af online webinaret fra 28. juni. 

29. Jun 2018
Christina Gro Hansen

Den FDF-blå farve er gennemgående i forslagene til ny FDF-beklædning (det viste er blot designudkast og derfor varierer nuancerne lidt). Tanken er at den mørkeblå bruges til supplerende beklædning. 

De sidste mange måneder er der blevet arbejdet med FDFs profil, identitet og udtryk i flere forskellige arbejdsgrupper. FDFs hovedbestyrelse har i juni afholdt sommermøder rundt om i landsdelene og præsenteret, det, der er blevet arbejdet med. Der er altså ikke tale om de endelige forslag, men et kig ind i arbejdsrummet. Nåede du ikke at deltage i din landsdel, kan du her finde et resume og en optagelse af online-seminariet fra den 28. juni 2018. 

Beklædning

En frivillig arbejdsgruppe har udarbejdet en ny beklædningslinje. Tanken er, at den FDF-blå skal være den gennemgående. Forslaget går ikke på at sige farvel til skjorten, men indføre flere primære beklædningsgenstande. Der kan give mere at vælge i mellem i forskellige sammenhænge og temperaturer. Forslagene går i første omgang om en t-shirt, en hoodie, og en merino-uldtrøje, der sidestilles med forbundsskjorten. Derudover går forslaget på, at flere supplerende beklædningsgenstande i mørkeblå kan komme til, i første omgang en mørkeblå lederskjorte, men det kunne for eksempel også være årets t-shirt med et tryk, der udskiftes hvert år.

Navne

En frivillig arbejdsgruppe har undersøgt, hvorvidt der er navne, sprog eller begreber i FDF, som er svære at forstå for uindviede. Navne, vi ikke har som følge af en aktiv beslutning, men mere som et resultat af en arv, vi ikke har fået kigget på. Arbejdsgruppen har valgt at fokusere på klassenavne og har grundigt belyst historikken, men det er ikke lykkes dem at komme op med et alternativ til det nuværende. Hovedbestyrelsen har vurderet, at der ikke har været tid og ressourcer til at nedsætte andre udvalg til at kigge på andre navne og begreber i FDF udover klassenavnene. Men kredse bydes ind til at tænke med, hvis de har forslag. 

Mærker

En frivillig arbejdsgruppe har set på FDFs mærkesystem som en del af landsmødebeslutningen om at se på, om FDFs profil har sammenhæng med ambitionen. Arbejdsgruppen har nu givet et bud på, hvordan mærkesystemet i højere grad kan afspejle ambitionen i struktur og pædagogik. Arbejdet er mundet ud i en ny filosofi for det at tage mærker i FDF.

I den nye filosofi fremgår det tydeligere, at mærker er noget, vi tager i fællesskab og i kredsen, baseret på oplevelser frem for på individuelle præstationer. Derudover er en del af filosofien, at mærkerne udelukkende skal være tiltænkt børn og unge. Den nye tilgang til mærker vil ikke betyde en ændring af de fysiske mærker. De vil være de samme som i dag.

Mere fokus på navnet

Det har været et ønske fra FDFs hovedbestyrelse at genintroducere FDFs egentlige navn Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, som kan bruges i langt højere grad, end det sker i dag. 

Et designbureau, Republic, har herefter kigget på FDFs nuværende grafiske profil, når det kommer til websider, tryksager, farver, skrifttyper og logo, og er kommet med et bud på et grafisk udtryk, der kan fungere på tværs af platforme. 

Vi er FDF-blå

Bureauets forslag er basseret på, at den FDF-blå farve fremover skal være den gennemgående farve i FDFs kommunikation. Støttet af rød, hvid, FDF-blå samt en mørkere blå.

En legende, men troværdig skrift

Republic har derudover fundet en ny skrifttype til FDF: Knockout, og forslaget er, at den skal være gennemgående i al kommunikation, så den er med til at tegne FDFs profil, som et legende, men også solidt og tillidsvækkende forbund. Det er en skrifttype med stor alsidighed. Det legende og det formelle kan skrues op eller ned, alt efter om det er en årsrapport eller en sommerlejrindbydelse, man skal lave. Denne skrifttype er en betalingsskrift, men der vil være også præsenteres et gratis alternativ.

En opdatering af skjoldet

Endelig har bureauet lavet en nænsom opdatering af skjoldet, der er tro mod skjoldets blasonering, som er den formelle beskrivelse af skjoldet. I deres research har de opdaget, at mange af de tidligere skjoldversioner, FDF har haft, er der blevet brugt en lyseblå outline. Den genintroduceres i skjoldet. Således har de ændret på skjoldform, skrifttype og farven på den yderste outline, samt stjernerne, der ikke nævnes i blasoneringen.

Det er FDFs landsmøde der skal træffe beslutningen

Dette er et kig ind i arbejdsrummet. FDFs hovedbestyrelse skal efter sommerferien gør arbejdet til konkrete forslag, der skal bringes til landsmødet til november. Det er FDFs landsmøde med deltagere fra FDFs 350 kredse, der til november skal tage stilling til de konkrete forslag. 

Optagelse af webinar

Hæng det på opslagstavlen