Retningslinjer for familiearbejde i FDF

Hovedbestyrelsen giver klar melding på, hvordan kredse kan håndtere medlemskaber hos familier, der deltager i familiearbejde.

14. Oct 2016
Christina Gro Hansen

FDFs hovedbestyrelse giver klare retningslinjer til, hvordan kredse skal håndtere deltagere i familiearbejde. 

Foto: Thomas Grinderslev

Flere kredse tilbyder aktiviteter for familier. FDF har 375 kredse, og i 45 af dem er der et eller andet aktivitetstilbud rettet mod familier. Men hvordan man sammensætter familiernes samlede kontingent til landsforbundet, har været en lokal udfordring. Derfor kommer hovedbestyrelsen nu med nogle retningslinjer for håndtering af medlemskab i forbindelse med familiearbejde. 

– Vi har valgt at fastholde det enkle princip om 'et medlem, et kontingent' fremfor at opfinde nye kontingentformer til familier. Vi lægger op til, at man som kreds kan vælge enten kun at indmelde børnene, eller at indmelde alle familiemedlemmer, hvis man ønsker at knytte forældrene tættere på kredsen. Hvis den sidste model økonomisk giver udfordringer for kredsen, lægger vi samtidig op til, at man kan søge tilskud fra medlemspuljen - da vi opfatter familiearbejde som en medlemsfremmende aktivitet, siger FDFs næstformand Iben Konradi Nielsen. 

Børn 0-4 år

Indmeldes i medlemssystemet Carla og betaler mindst 75 kr. i kontingent til kredsen. Kredsen er fritaget for at betale kontingent til landsforbundet for børn 0-4 år jævnfør landsmødevedtagelsen om kontingentfritagelse fra 2014.  

Børn 5 år og opefter

Indmeldes i Carla på almindelige medlemsbetingelser og opkræves det af kredsens lokalt fastsatte kontingent.

Forældre deltager i familieaktiviteten uden medlemskab af FDF, og oprettes i Carla som barnets kontaktperson eller som eksterne personer. Kredse kan opkræve en deltager- eller forbrugsbetaling fra forældrene for deltagelse i aktiviteten. Ønsker forældrene at blive meldt ind, sker det på almindelige medlemsbetingelser for voksne medlemmer.

Definition af familiearbejde i FDF

Familiearbejde i FDF er kendetegnet ved en supplerende aktivitet med deltagelse af familier både voksne og børn. En FDF-familie kan som et minimum beskrives som mindst en voksen og mindst et barn, hvor begge er modtagere af aktiviteten og for eksempel ikke alene er ansvarlige for FDF-aktiviteten, som en FDF-leder eksempelvis vil være det.