Retningslinjer for FDF-aktivitet

På baggrund af myndighedernes gældende retningslinjer har landsforbundet udarbejdet følgende anbefalinger for FDF-aktivitet.

28. May 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Henrik Pedersen

På baggrund af myndighedernes seneste udmeldinger 27. maj omkring foreningsaktivitet, har landsforbundet udarbejdet følgende retningslinjer for FDF-aktivitet indendørs og udendørs. Der opfordres generelt til, at så meget aktivitet som muligt foregår udendørs.

Den enkelte leder har et ansvar i forhold til at overholde og implementere nedenstående retningslinjer lokalt og dermed sikre, at kredsens medlemmer trygt kan deltage i kredsens aktiviteter. Det er vigtigt, at man i lederrådet afstemmer, hvordan man i praksis gør, og hvilke regler og procedurer, man har, alt efter hvordan kredsens faciliteter og aktiviteter er.

 

Generelle retningslinjer for FDF-aktivitet indendørs og udendørs 

 • Der må maksimalt samles 10 personer (inkl. ledere). Dog må der må gerne være flere grupper á maksimalt 10 personer til stede på samme facilitet.
 • Ved flere grupper á maksimalt 10 personer på samme facilitet skal der sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke på noget tidspunkt udgør én samlet gruppe. Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt, og lederne skal følge samme gruppe (brug fx snore, kegler, optegning mv.).
 • Hvis der er flere grupper, skal man have fokus på styring af deltagerantal, herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være ansvarlige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Ingen samling før eller efter aktiviteten (brug eventuelt forskudt ankomst/afgang).
 • Alle skal holde 1 meters afstand til andre. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, brug af blæseinstrumenter, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der holdes en afstand på 2 meter. Dette opgøres ved maksimalt én person per 4 m2 indendørs.
 • Overnatning kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand (1 meter) og hygiejne både indendørs og udendørs, herunder overnatning i telte og shelters.
 • Der må gerne laves og serveres mad under særligt skærpede hensyn til hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. I praksis vil ledere skulle stå for mere end normalt, men børn og unge må gerne være med til tilberedningen.
 • Der skal så vidt muligt anvendes personlige rekvisitter og udstyr (fx sangbøger), når det er nødvendigt for aktiviteten. Er dette ikke muligt, skal kredsen være ekstra opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang udstyret skifter hænder.
 • Alle, der oplever symptomer som feber, hoste og muskelømhed, skal blive hjemme. Opståede milde symptomer skal medføre, at det pågældende medlem sendes hjem.
 • Kredsen skal være særligt opmærksom på høj håndhygiejne i form af vask med vand og sæbe. Brug desuden håndsprit.
 • Toiletter skal rengøres grundigt (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand, flydende sæbe og håndsprit til rådighed. Der må ikke være fælles håndklæder.
 • Plakater med Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal opsættes synligt det sted, aktiviteterne foregår. Hent plakaten her
 • Ledere i risikogruppen bør ikke udføre eller tage del i FDF-aktivitet.

 

Særligt for indendørsaktiviteter

 • Der må maksimalt være én person per 4 m2. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar.
 • Anvender kredsen ikke egne lokaler, skal det sikres, at de anvendte lokaler må benyttes. Der kan være lovgivning der forbyder dette.

 

Links til retningslinjer

 

I tilfælde af spørgsmål kontakt FDF@FDF.dk

 

FDF fra 8. juni (Fase 3)

Fra 8. juni kan vi forventeligt mødes flere til FDF! Forsamlingsforbuddet hæves til mellem 30-50 personer. Fase 3 iværksættes dog kun, hvis politikerne til den tid finder smittetrykket acceptabelt. De nuværende retningslinjer for foreninger herudover er som udgangspunkt gældende også efter 8. juni. 

 

Sommeraktiviteter

Flere politiske aftaler har omtalt “sommeraktiviteter for børn og unge” som noget, der må ske. Der er dog ikke nogle retningslinjer/anvisninger af, hvad det præcist dækker over. FDF arbejder sammen med DUF på at få vejledninger fra myndighederne omkring sommeraktiviteter. Det er fortsat anbefalingen, at kredse holder igen med at aflyse sommerlejre. 

  

FDF fra august og frem (Fase 4)

Der vil fortsat være begrænsninger fra august og frem. Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller tilsvarende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes til minimum 31. august. Derudover er der ikke yderligere informationer pt.