Samarbejdet der bringer troen tæt på de unge og de unge tæt på troen

68% af lederne i FDF mener, at FDF ikke ville være det samme uden den kristne tro. Men hvordan sikrer vi, at det gode samarbejde med Den danske folkekirke fortsætter?

28. Oct 2019
Emilie Sunekær

Foto: Rieke Poppe

FDF er én af de organisationer, der medvirker til at skabe en forbindelse mellem børn og unge og Den danske folkekirke. Det sker gennem FDFs formål; ”at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Det undrer derfor heller ikke nogen, at 68% af FDFs ledere i 2017 mente, at den kristne tro er med til at skabe FDF.

Men FDF drager ikke kun fordel af troen og folkekirken, FDF bidrager også til folkekirkens virke. For FDF gør kristendommen konkret og vedkommende, så dørtrinnet mellem folkekirken og de unge udlignes. En udligning der er nødvendig.

Folkekirken i modvind

75% af den danske befolkning er meldt ind i den danske folkekirke. Et medlemstal, der, over en periode på 10 år, er faldet med ca. 10%. Der gælder dog, at udmeldelsestendensen de sidste par år er stilnet af. I 2018 faldt medlemsprocenten kun med 0,6 procentpoint.

Dykker man ned i tallene, viser det sig, at halvdelen af de udmeldte i 2016 var mellem 20-34 år. Der er altså 50/50 chance for, at unge enten bliver eller melder sig ud af folkekirken.

Denne tendens vil vi i FDF gerne modvirke, da tro, som én grundpind i vores ambition, er med til at skabe det ståsted, som vi mener, ruster børn og unge videre i livet. Men opgaven kan ikke løftes af FDF alene, derfor skal den danske folkekirke også stræbe efter at være vedkommende for børn og unge.

At være vedkommende

For at fastholde folkekirkens relevans for børn og unge skal troen gøres konkret og vedkommende gennem fortællinger og leg, sang og musik, samtale og handling.

Denne opgave, kan med fordel løftes i fælleskab med kirken. Gennem samarbejde med den lokale sogn, folkekirke, menighedsråd eller præst, kan vi i FDF være med til at hjælpe børn og unge med at finde et ståsted gennem troen, men samtidigt også hjælpe folkekirken med at nå ud til børn og unge.

Et vellykket samarbejde

I en undersøgelse fra marts 2016 svarer 91 % af FDFs kredse, at de samarbejder med kirken. Nogle kredse bor i kirken og har et meget tæt samarbejde, mens andre kredse arbejder sammen med kirken om udvalgte aktiviteter eller gudstjenester.

Uanset hvilken form samarbejdet tager, så kræver det at både kirke og kreds sætter sig sammen og taler om, hvad de har til fælles, og hvad de kan skabe sammen.

Har du ikke et velfungerende samarbejde med den lokale kirke, så kan du tage kontakt til FDFs Kirke-samarbejds-konsulenter.

Er i, i kredsen, interesseret, så skriv en mail til: tro@fdf.dk.