Udvalg for samfundsengagement skydes i gang med åbne møder

Sara Lentz Jørgensen er formand for FDFs nye Samfundsengagementsudvalg. Hun inviterer unge og ledere med til at kickstarte udvalget.

04. Feb 2019
Christina Gro Hansen

Sara Lentz Jørgensen er ny formand for Samfundsengagementsudvalget. Her et foto fra landslejren i 2016 hvor hun deltog i et panel om FDFs internationale arbejde - her flankeret af tidligere Udenrigsminister Kristian Jensen.

Foto: Christian Nesgaard

FDFs hovedbestyrelse har vedtaget at nedsætte udvalg for de fire pinde i FDFs ambition. Således er der allerede et Legeudvalg og et Trosudvalg. Nu søsættes et Samfundsengagementsudvalg. Formand for det nye udvalg er Sara Lentz Jørgensen. 

Sara er leder i FDF Aarhus 1, og studerer til daglig Politik og Økonomi. Sara har været en del af projektgruppen for Minglabar Myanmar, med i FDF Lederkursus-udvalget, samt en del af FDF LEDERENs redaktion.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med arbejdet i samfundsengagementsudvalget, og forhåbentlig styrke samfundsengagementets rolle i FDF, så det ikke bare er en pind i ambitionen, men også er noget vi i højere grad arbejder aktivt med, både lokalt og nationalt.

Du kan tænke med

FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der engagerer sig i den verden, vi lever i – står der under samfundsengagement i Ambitionen. Hvilke udfordringer og muligheder er der i det? Det er ikke et område, udvalg i FDF traditionelt har arbejdet med, og det er endnu ikke endeligt vedtaget, hvad udvalgets opgaver helt specifikt skal være. FDFs ledere og unge inviteres derfor til at tænke med på to brainstorm-møder, der skal afdække opgaver og muligheder, ud fra deres erfaringer og ideer. 

- Ambitionen med Samfundsengagementsudvalget er at understøtte at FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere, der møder omverden med ambitionen og sætter aftryk i den verden, vi er en del af, siger den nye formand.

Alle FDF-ledere, der er optaget af, hvordan FDF understøtter samfundsengagementet, er meget velkomne til at møde op og give deres input på et af de to møder i henholdsvis Jylland og København.

 

Aarhus: onsdag den 6 marts kl. 18.00 - 20.30 på Nørre Allé 29, Aarhus.

København: torsdag 7 marts kl. 18.00 – 20.30 på Rysensteen, København.

Ift. forplejning bedes du tilmelde dig til brainstormmøderne på mail: saralentz@FDF.dk  

Mod på at blive en del af udvalget?

Hvis du, enten før eller efter brainstorm-møderne har fået mod på at blive en del af samfundsengagementsudvalget, så send nedenstående ansøgning til Sara på saralentz@FDF.dk senest d. 10. marts.

Ansøgningsskema