God idé blev til 10.000 mærker

En god idé fra FDF Lind voksede og blev til 10.000 mærker.

10. May 2020
Af Johanne Götze Lindegaard

En god idé fra ledergruppen i FDF Lind om at gøre noget samlet for hele kredsen er ikke blot blevet til oplevelser for kredsens egne børn og unge - men for FDFere i hele landet.

Sammen hver for sig er titlen på det koncept, som lederne i FDF Lind i fællesskab har udtænkt. Bitten Stage, som også er formand i kredsen, er en af dem.

- Det var vigtigt for os at holde kontakten til børnene og vise dem nærhed i denne tid. De skal vide, at deres ledere savner dem og glæder sig til, de kommer tilbage, fortæller Bitten om tankerne bag.

Alle lederne i FDF Lind blevet inddraget i at præsentere opgaver, der hver uge bliver lagt ud til børnene. Når de mødes igen, får de et stofmærke, som er designet til formålet.

Det er netop dét mærke, der nu er bestilt i 10.000 eksemplarer til kredse over hele landet, der gerne ville være med.

Stor efterspørgsel

I FDF Lind blev de nemlig ret hurtigt enige om, at andre kredse skulle have mulighed for at være en del af tiltaget.

Bitten Stage lavede et opslag i facebookgruppen ”Leder til Leder”, og derfra gik det stærkt.

I løbet af kort tid blev der bestilt 8200 mærker af 154 forskellige kredse spredt ud over hele landet. De fik endda en bestilling fra en KFUM-spejdergruppe.

Mens de ventede på, at mærkerne skulle komme hjem, blev Bitten gang på gang kontaktet af flere kredse, som også gerne ville være med. Derfor åbnede de op for endnu en runde af bestillinger. Her blev der bestilt yderligere 1400 mærker til 37 kredse.

For Bitten er der ingen tvivl om, at dette kun har kunnet lade sig gøre, fordi de har været en gruppe af engagerede ledere, som har budt ind med forskellige kompetencer. 

- Dette er ikke en enkeltmandspræstation, det er summen af, hvad vi kan sammen.

Hun glæder sig over, at kredsene i denne tid er rykket tættere sammen og deler alle de gode ideer med hinanden.

Opgaver med mening

Børnene I FDF Lind får hver uge opgaver i en facebookgruppe, som forældrene kan melde sig ind i.

Opgaverne bevæger sig inden for temaerne FDF-færdigheder og at hjælpe andre, og kan løses af børnene selv eller som en hyggelig familieaktivitet.

- Vi var opmærksomme på, at mange forældre i forvejen var pressede med at skulle arbejde og lave hjemmeskole. Derfor var det vigtigt for os, at børnene selv kunne løse opgaverne derhjemme, forklarer Bitten. Forældre og børn opfordres til at dele billeder af aktiviteterne på facebookgruppen, men det er helt op til dem selv at holde styr på, hvor mange opgaver, de har lavet.

I FDF Lind er der enighed om, at alle børn får et mærke, når de igen kan mødes til FDF.

- Ingen skal føle sig udenfor, fordi nogle forældre ikke har haft overskud til at hjælpe børnene med at komme online, siger Bitten og fortæller, at der dog er rigtig stor opbakning fra forældre og børn.

Regnbuen som symbol

Målet med mærket er at minde børnene om, at de har klaret denne periode i fællesskab, selvom det har været på afstand. Derfor var det vigtigt for gruppen bag, at mærket ikke skulle minde børnene om COVID-19, men derimod håbet og visheden om, at alt bliver godt igen. Regnbuen har gennem de sidste måneder været et symbol for børn i hele verden på netop dette.

FDF kan noget helt særligt

Et andet mål har også været at fastholde medlemmerne i FDF Lind.

- Vi er opmærksomme på, at vi skal gøre opmærksom på os selv for at få folk med igen. Vi tror, de har mærket, at det også er rart at have fritid. Når forældrene skal til at prioritere mellem fritidsaktiviteter, tror vi på, at de vil vælge FDF, fordi de har været en del af fællesskabet i disse måneder, siger Bitten, der opfordrer til, at vi er særligt synlige i FDF i denne tid – både lokalt og nationalt.

- Vi har så mange gode idéer - vi skal bare have dem ud til verden, siger hun.

Selvom FDF Lind nu har erfaret, at det kan lade sig gøre at lave online-FDF, så er Bitten helt sikker på, at det aldrig kan erstatte det nærvær, der ligger i fysisk samvær.

- Vi savner FDF, vi savner børnene, og vi mangler at sidde om bålet og lave alle de skøre ting sammen, siger hun.

 

Find inspiration til online FDF-møder samt fysiske oplevelser med afstand herunder: