FDF opretter en rigtig seniorklasse

Som led i indsatsen omkring fællesskab og relationer indfører FDF ny klasse for pensionister.

01. Apr 2017
Christina Gro Hansen

FOTO: Thomas Grinderslev

Andelen af den danske befolkning, der er fyldt 65 år, stiger, og Danmarks Statistik forudsiger en fortsat stigning frem til 2042. En undersøgelse fra Ældre Sagen fra sidste år viser samtidig, at 1 ud af 25 ældre danskere over 65 år føler sig ensomme, og det påvirker livskvaliteten. En af verdens førende forskere i ensomhed, amerikaneren John T. Cacioppo, har blandt andet vist, at ensomhed er lige så sundhedsskadelig som rygning.  

Det er en oplagt mulighed for FDF at gøre en forskel på dette område, og samtidig få flere medlemmer. Derfor indfører FDF nu en rigtig seniorklasse for ældre. 

– Vi har mange års erfaringer med at skabe rummelige fællesskaber funderet i stærke relationer. Erfaringer der er helt oplagte også at drage i spil overfor de ældre. Vi er overbeviste om, at vi kan gøre en forskel på det her område. Vi får jævnligt henvendelser fra ældre, der har været FDFere eller FPFere i 1940erne eller 1950erne, og er interesserede i at blive seniorer hos os. De er ikke klar over, at det er en betegnelse for unge i FDF, og bliver skuffede, når vi fortæller, at vi ikke har et tilbud til dem. Men det ændrer vi altså nu, siger FDFs generalsekretær Morten Skrubbeltrang. 

Seniorbegrebet blev indført i FDF i 1960 og afløste i sin tid patruljefører- og patruljeførerelevbegreberne.  

Klar til Seniorfestival

Det er Rysensteens Giv-Et-År-medarbejdere, der skal gøre de første erfaringer som ledere for den nye klasse, men FDFs hovedbestyrelse håber, at konc°eptet med tiden vil sprede sig til resten af landet. Det er blandt andet tanken, at de nye seniorer skal deltage på FDFs Seniorfestival til september i et særligt senior-seniorområde med egen scene og aktiviteter.  

FDFs første senior-seniorklasse holder opstartsmøde på Rysensteen den 1. april. På programmet for det næste halve år er blandt andet stavgangshike, sangaften, sms-løb, et besøg i Københavns Domkirke og en aften med mørkelege i salen.  

De nye senior-seniorer vil få en turkis zippertag, der snart vil være i handlen hos 55°NORD.