Nye materialer til kredsene

Hver kreds kan nu vælge mellem synlighedsmaterialer, som led i udrulning af ny grafisk profil.

21. Jun 2019
Christina Gro Hansen

Et eksempel på de nye skilte, man kan bestille.

For at få den nye grafiske profil rullet ud, vedtog landsmødet som en del af budgettet at afsætte midler til nye synlighedsmaterialer til alle kredse. Tilbuddet gælder udelukkende kredse.

Hver kreds kan én gang via et link, der fredag sendes til kredsleder og bestyrelsesformand, gå ind og vælge mellem en række materialer. Nogle materialer er fuldt finansieret, andre ydes der tilskud til. Landsforbundet afholder herudover udgiften til fragt.

Bestillingsvinduet er KUN åbent til 5. august, herefter bestilles alle materialer og udsendes via 55NORD sammen med medlemsbladene i uge 35. 

Gratis materialer - der kan vælges 1 af følgende pakker:

1 aluminiums-skilt med eget kredsnavn

hvid baggrund

50 x 32 cm

1 aluminiums-skilt med eget kredsnavn

blå baggrund

50 x 32 cm

2 skjold-skilte aluminium med lys kant

40 x 50 cm

2 skjold-skilte aluminium med mørk kant

40 x 50 cm

2 skjold-skilte aluminium uden kant

40 x 50 cm

4 skjold-skilte aluminium med lys kant

20 x 24 cm

4 skjold-skilte aluminium med mørk kant

20 x 24 cm

4 skjold-skilte aluminium uden kant

20 x 24 cm

1 beachflag 85 x 300 cm med eget kredsnavn KUN STOF UDEN STANG

1 beachflag 85 x 300 cm med GENERELT FDF med jordspyd

1 flagstangsflag 250 x 150 cm

Materialer der ydes tilskud til:

Ønsker kredsen en af disse varer, er der en mindre egenbetaling, som opkræves ved bestilling i Flexbillet.

1 aluminiums-skilt med eget kredsnavn

blå baggrund 100 x 70 cm

1 aluminiums-skilt med eget kredsnavn

hvid baggrund

100 x 70 cm

1 beachflag med eget kredsnavn med jordspyd

85 x 300 cm

Flere materialer

Kredsen har, når man har valgt den gratis vare, mulighed for at bestille flere varer via samme link. Priserne her er lavere, end hvis man selv bestiller direkte via Trykkeriet. Det skyldes at vi bestiller et stort parti, og derfor kan nedbringe stykprisen.

Skjoldmærker

Der er produceret nye skjoldmærker til alle skjorter. Alle kredse får antal svarende til kredsens medlemmer i Carla + 10 %.

Der er stadig skjorter på lager hos 55NORD med gammelt skjold. Man vil indtil lageret er afviklet, få medsendt et nyt skjold, når man køber en nye skjorte, og så må man selv udskifte skjoldet.

Skjorten findes i mange versioner, dame, herre, med og uden mærkeplade, og derfor er der også stadig skjorter på lager fra det første parti fra 2011. Det kan derfor ikke anbefales at vente med at købe en ny skjorte, til alle de gamle er solgt. 

Ny beklædning

Der har været arbejdet videre med design, kvalitet og produktion af ny FDF-beklædning. Den nye FDF-beklædning vil være klar i handlen hos 55NORD tidligt i det nye år.