Søg støtte til projekter og nye initiativer

Her er en oversigt over puljer, som kredse kan søge nu og i den kommende tid.

20. Apr 2022
Rasmus Lind

Foto: Christian Kyed

Hvis din kreds går med overvejelser om et projekt eller et nyt initiativ, er der flere muligheder for at søge økonomisk støtte til det. Og hvis I ikke allerede har en idé, er der måske inspiration at hente i dette overblik over en række puljers ansøgningskriterier, beløbsgrænser og frister.

 

Friluftsrådets projekter

Hvem kan søge: Alle, herunder lokalforeninger såsom FDF-kredse

Formål: Friluftsrådet uddeler Udlodningsmidler til Friluftsliv for at fremme naturforståelse og understøtte aktiviteter i det fri. I år støttes projekter, der falder under et af de tre fokusområder: ”Fysiske rammer for friluftsliv”, ”Vandfriluftsliv” eller ”Børn og unges friluftsliv”.

Beløbsgrænse: Der skal i udgangspunktet søges om minimum 200.000 kr., men ansøgninger om mindre beløb vurderes også.

Ansøgningsfrist: 1. juni og 15. september 2022. Der forventes svar på ansøgninger 3-4 måneder efter hver frist.

Læs mere om Friluftsrådets Udlodningsmidler til Friluftsliv

 

DUFs lokalforeningspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse (og alle andre lokalforeninger under DUFs medlemsorganisationer).

Formål: Puljen støtter anskaffelser eller aktiviteter, der gør hverdagen i foreningen lettere og giver mulighed for udvikling. Din ide skal styrke kredsens aktiviteter eller aktiviteter i lokalområdet.

Beløbsgrænse: Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.

Ansøgningsfrist: Næste frist er 1. maj 2022 og herefter den 1. i hver måned (bortset fra juli). Der gives svar inden for en måned.

Læs mere om DUFs lokalforeningspulje

 

Nordea-fonden: Liv i det lokale

Hvem kan søge: Foreninger og almennyttige organisationer, herunder FDF-kredse.

Formål: Under fokusområdet ”Liv i det lokale” støtter Nordea-fonden aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. Det er typisk ildsjælsdrevne lokale projekter, som understøtter aktive fællesskaber, mental sundhed og sammenhængskraft i nærmiljøer.

Beløbsgrænse: Der kan maksimalt søges om 200.000 kr., men det typiske uddelingsbeløb er mellem 10.000 kr. og 40.000 kr.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger modtages løbende og behandles 11 gange årligt. Der gives svar inden for to måneder efter ansøgningstidspunktet.

Læs mere om Nordea-fondens støtte til Liv i det lokale

 

Spar Nord Fonden

Hvem kan søge: Foreninger, herunder FDF-kredse.

Formål: Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, lege, udvikle, hjælpe, udfordre, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Donationerne har særligt fokus på projekter og initiativer og projekter, som idéudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab.

Beløbsgrænse: Lokale projekter støttes med op til 75.000 kr.

Ansøgningsfrist: Årets ansøgningsfrister er 28. april, 7. august og 27. oktober. Der gives svar inden for cirka to måneder efter ansøgningstidspunktet.

Læs mere om Spar Nord Fonden

 

VILLUM FONDEN: Dagslys og frisk luft

Hvem kan søge: Alle, herunder lokalforeninger såsom FDF-kredse

Formål: Under overskriften ”Dagslys og frisk luft” støtter VILLUM FONDEN ansøgninger, der med originale og inspirerende idéer til at flytte dagligdagens aktiviteter udenfor i dagslys og frisk luft, vil skabe gavn og glæde for børn og voksne landet over.

Beløbsgrænse: Der kan søges støtte til mindre projekter op til 500.000 kr.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2022. Svar kan forventes midt i november.

Læs mere om VILLUM FONDENS støtte til Dagslys og frisk luft

 

Poul Erik Bech Fonden

Hvem kan søge: Foreninger, herunder FDF-kredse.

Formål: Poul Erik Bech Fonden støtter primært almennyttige aktiviteter og humanitært arbejde for børn. Det kan fx være lokale foreninger, der arrangerer udflugter for børn, støtter dem i at have en aktiv fritid eller hjælper børn og unge med problemer. Støtten gives til foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for børn.

Beløbsgrænse: Ingen grænse. Der er i løbet af de seneste to år uddelt beløb mellem 5.000 kr. og 500.000 kr.

Ansøgningsfrist: Ingen frist. Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere om Poul Erik Bech Fonden

 

FDFs medlemspulje

Hvem kan søge: FDFs kredse og landsdele

Formål: Medlemspuljen støtter initiativer, der knytter sig til FDFs Udviklingsmål 2020-2022: "Tiltrække og Fastholde Flere" og "Kredsen Fortæller". 

Beløbsgrænse: Der kan søges om støtte op til 80.000 kr.

Ansøgningsfrist: Der er ingen frister, og ansøgninger behandles månedligt.

Læs mere om medlemspuljen

 

Kender du til flere puljer, der er åbne nu eller i nær fremtid, er du meget velkommen til at sende en mail til FDF@FDF.dk, så de kan komme med på listen.