Med Sogneindsamlingen oplever børnene at gøre en forskel for andre

13. marts går børn og ledere fra hele FDF med i årets Sogneindsamling.

23. Feb 2022
Mia Fanefjord Hansen

I FDF har vi en stærk tradition for at engagere os i andre mennesker - både når det gælder kredsens egne børn og ledere, men også mennesker i andre verdensdele, som har en helt anden hverdag, end den vi kender. Dét engagement kommer særligt til udtryk, når børn og ledere over hele landet hvert år tager del i Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende Sogneindsamling.

13. marts går FDFs børn og ledere atter med i indsamlingen - til støtte for de mennesker, der er hårdest ramt af klimaudfordringerne. Der er forskellige måder, kredsen kan arbejde med Sogneindsamlingen op til og under selve indsamlingen. Først og fremmest skal kredsen sørge for at tilmelde sig indsamlingen på blivindsamler.dk eller i det lokale sogn.

Børnene oplever at gøre en forskel

For kredsens børn kan det også være en stor oplevelse at være med til at gøre en forskel for andre. Både op til og under indsamlingen får børnene en større bevidsthed om, at de ved at engagere sig faktisk kan gøre noget, der nytter. Og dét er vigtigt for børnene at få med, fortæller Sofie Dammeyer Sørensen, der er medlem af FDFs GLOBUS-udvalg.  

- Udover det vigtige arbejde i at samle ind til de mennesker, som er mest påvirket af klimaet, er vi i FDF gode til at give viden og oplysning videre til børnene gennem leg og samtale. Dén del af indsamlingen er guld værd og en vigtig brik i børnenes dannelse, hvor dét at have omsorg for vores jord og andre mennesker bør have en stor plads, fortæller Sofie Dammeyer Sørensen og fortsætter:

- Som en del af FDFs internationale projekt, GLOBUS, sætter vi ekstra fokus på Sogneindsamlingen og håber at engagere endnu flere kredse i at samle ind og udbrede viden om FNs Verdensmål og klimaudfordringerne. 

Både fysisk og digital indsamling

Som supplement til den fysiske indsamling er der i år også en digital indsamling, som Folkekirkens Nødhjælp har lavet særligt til FDFs kredse. Den digitale indsamling minder om den, som vi brugte sidste år under nedlukningen. 

I de kommende uger op til 13. marts kan kredsen anvende forskelligt inspirationsmateriale udviklet af GLOBUS til at sætte fokus på Sogneindsamlingen. Kredsen kan fx afholde et bæredygtigt indsamlingsbanko eller invitere til fællesspisning til fordel for klimaet. Klassemøderne kan have klima og indsamling som tema fx med en mineleg med verdensmålene for kredsens pilte. Materialet er inddelt efter alder, og I kan hente det via følgende link: