“Sommeraktiviteter” varer året ud

Kredse og landsdele kan frem til nytår planlægge større arrangementer og ture efter sommeraktivitets-retningslinjerne.

23. Sep 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Frederik Østerby Jespersen

Kredse og landsdele kan frem til nytår planlægge større arrangementer og ture med og uden overnatning efter retningslinjerne for “sommeraktiviteter”. Det har Kulturministeriet bekræftet over for DUF. Til almindelige FDF-møder gælder de almindelige foreningsretningslinjer fortsat.

De skærpede retningslinjer for aktiviteter og ture på bl.a. skoler, SFOer og fritidshjem har de seneste dage affødt tvivl blandt såvel frivillige som forældre om, hvorvidt man stadig må afholde FDF. Det må man gerne.

Foreningsliv politisk prioritet

Der er forskellige retningslinjer for forskellige sektorer. FDF er en forening – ikke en skole eller et kommunalt fritidstilbud. FDF er derfor omfattet af andre retningslinjer – nemlig Kulturministeriets – end skoler, SFOer og fritidshjem. Med de gældende retningslinjer for foreningslivet er det fortsat muligt at lave FDF, selvom andre områder og erhverv er lukket ned eller har restriktioner.   

- Der foreligger ingen anbefaling fra myndighederne om at lukke foreningslivet eller aflyse aktiviteter i foreningsregi. Tværtimod er foreningernes fortsatte virke fra politisk side højt prioriteret lige nu, netop fordi vi med vores tilbud om fælles oplevelser for børn og unge løfter et større samfundsansvar under sikre rammer, siger generalsekretær Rasmus Agergaard Pedersen.

Møder med samfundssind

Retningslinjerne giver netop kredse mulighed for at fortsætte det vigtige arbejde med at række ud til børn og unge. 

- Det er et udtryk for samfundsengagement at holde foreningslivet i gang samt give børn og unge fælles oplevelser og et fast holdepunkt i en omskiftelig tid, hvor social kontakt i andre sammenhænge indskrænkes. Børn og unge har brug for FDF. Vi udviser samfundssind ved at bruge de organiserede rammer, vi har, og samtidig gøre det ansvarligt med omtanke for lokale forhold, siger Rasmus Agergaard Pedersen.

Tilpassede aktiviteter

Når FDF fortsat er muligt under corona, skyldes det i høj grad kredsenes store fantasi og evne til at planlægge og tilpasse aktiviteter for børn og unge på en måde, så de overholder de gældende krav om afstand, hygiejne og rengøring.

- Det er opløftende at se, hvordan kredse gang på gang har formået at tilpasse deres aktiviteter og implementere nye måder at mødes på. Også når lokale restriktioner i en periode har forhindret fysiske møder, siger Rasmus Agergaard Pedersen.

Læs mere om de retningslinjer, der gælder for FDF, og forskellen mellem FDF og skolerne i FAQen på FDFs infoside om corona: