Stil op til FDFs hovedbestyrelse

Kredse og landsdele opfordres til at opstille kandidater til FDFs hovedbestyrelse i forbindelse med landsmødet i november.

13. Aug 2020
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Asbjørn Laurberg

13.-15. november er der igen landsmøde i FDF. Her mødes repræsentanter fra alle kredse for sammen at sætte retning for FDF de kommende år. På landsmødet er der også valg til FDFs hovedbestyrelse, og kredse og landsdele opfordres til at opstille kandidater.

- Det er vigtigt, at vi har en stærk hovedbestyrelse, som kan sætte handling bag de initiativer, som Landsmødet vedtager. Vi har et fælles ansvar for at finde kandidater til opgaven, og vi opfordrer derfor kredse og landsdele til at opstille kandidater til det kommende hovedbestyrelsesvalg på landsmødet, siger formand for FDF Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Der er seks pladser på valg.

 

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer genopstiller:

  • Christian S. Bjerre
  • Lene Thanild Schøler
  • Søren Rejkjær Svendsen

 

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:

  • Iben Konradi Nielsen
  • Jonas Kolby Laub Kristiansen
  • Ejner Bank Andreasen

 

Spørgsmål omkring arbejdet i hovedbestyrelsen kan rettes til følgende siddende medlemmer, der ikke er på valg: Dorte Fog, Ulla Visbech, Emil Gaarde, Anne Katrine Sylvest og Kim Koch Rasmussen.

Kontakt HB-medlemmer

§ 12 Hovedbestyrelsen

Stk. 2a: Mindst 12 uger før ordinært landsmøde opfordrer hovedbestyrelsen skriftligt kredse og landsdele til senest 7 uger før landsmødet at foreslå kandidater. Hovedbestyrelsen oplyser samtidig, om de afgående medlemmer af hovedbestyrelsen er villige til at modtage genvalg.

Læs vedtægter