Stil op til FDFs hovedbestyrelse

Kredse og landsdele opfordres til at opstille kandidater til FDFs hovedbestyrelse forud for landsmødet 18.-20. november. 

22. Jun 2022
Mia Fanefjord Hansen

Foto: Thomas Heie Nielsen

18.-20. november 2022 er der landsmøde i FDF. Her mødes repræsentanter fra alle kredse på Hotel Nyborg Strand for sammen at sætte retning for FDF de kommende år. 

På landsmødet er der også valg til FDFs hovedbestyrelse, og kredse og landsdele opfordres til at opstille kandidater.

– Vi har i FDF et fælles ansvar for at finde kandidater til hovedbestyrelsen, som skal sikre, at landsmødets vedtagelser føres ud i livet. Vi vil derfor gerne opfordre kredse og landsdele til at opstille kandidater til det kommende hovedbestyrelsesvalg på landsmødet, siger formand i FDF Dorte Fog.

Der er fem pladser på valg.

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer genopstiller:

  • Dorte Fog
  • Kim Koch Rasmussen
  • Emil Gaarde
  • Ulla Visbech

 

Følgende hovedbestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke:

  • Anne Katrine Sylvest

 

Spørgsmål omkring arbejdet i hovedbestyrelsen kan rettes til følgende siddende medlemmer, der ikke er på valg: Christian Bjerre, Søren Rejkjær Svendsen, Lene Thanild Schøler, Anna Korsgaard Berg, Sofie Larsen og Lise Aslak Jensen. Find deres kontaktoplysninger her.

§ 12 Hovedbestyrelsen

Stk. 2a: Mindst 12 uger før ordinært landsmøde opfordrer hovedbestyrelsen skriftligt kredse og landsdele til senest 7 uger før landsmødet at foreslå kandidater. Hovedbestyrelsen oplyser samtidig, om de afgående medlemmer af hovedbestyrelsen er villige til at modtage genvalg.

Se vedtægter