Stor satsning på fremtidens spejderhytter og kredshuse

Den A.P. Møllerske Støttefond bevilger 80 mio. kroner til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet. Bevillingen skal dels bruges til at udvikle fremtidens bæredygtige, minimalistiske og funktionelle hytter og kredshuse, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels til at støtte bæredygtig renovering af udvalgte hytter og kredshuse.

07. Nov 2022
Rasmus Lind

Foto: Henrik Barfoed Larsen 

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

- Det er værdifuldt for børn, unge og frivillige at være en del af aktive og lærerige fællesskaber i det fri, og med donationen ønsker Fonden at bidrage til fremtidssikring af rammerne om spejderlivet og FDF i hele landet, siger formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla.

I den ene del af projektet skal en arkitektkonkurrence komme med forslag til at udvikle fremtidens bæredygtige spejderhytte og kredshus af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri. Den A.P. Møllerske Støttefond vil efterfølgende støtte opførelsen af hytter og kredshuse til ca. 25 udvalgte lokalforeninger, som udvælges på baggrund af ansøgninger.

I den anden del af projektet afsættes en pulje til renovering, som kan forlænge levetiden på eksisterende hytter og kredshuse. Også disse udvælges på baggrund af ansøgninger til Fonden.

- FDF og spejderne har tilsammen 100.000 medlemmer, som mødes om gode oplevelser og fællesskaber over hele landet. Vi oplever en stigende interesse for det aktive udendørsliv, og jeg er overbevist om, at donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond vil føre til en mærkbar, fremtidssikret forbedring af vores fysiske rammer, siger FDFs generalsekretær, Jakob Harbo Kastrup.

 


Projektpartnere er Den A.P. Møllerske Støttefond, foreningen Spejderne og fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.